09 بهمن 1401
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهمکنش لیزر و خوشه، قطبش خطی و دایروی
پژوهشگران پروین ورمزیار (نفر اول) ، سعید میرزانژاد (نفر دوم) ، تقی محسن پور (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه ی برهم کنش پالس لیزری با شدت Wcm-2 1019، طول موج nm800 و طول پالس fs100 با خوشه های هم هسته از جنس آلومینیوم بررسی شده است. مطالعه ی انجام شده، شبیه سازی است که با استفاده از کد دو و نیم بعدی ذره در سلول دانشگاه مازندران انجام شده است و در آن اثر دو قطبش دایروی و خطی در شتاب یون های آلومینیوم در خوشه هایی با شعاعی بین 10 تا 200 نانومتر بررسی شده است. این شبیه سازی ها نشان می دهد که به صورت کلی قطبش دایروی سبب تولید یون های پر انرژی تری نسبت به قطبش خطی می شود.