06 فروردین 1402
محمد مهدي شاهمرادي فريدوني

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

مشخصات پژوهش

عنوان
فرایند تحدی با قرآن کریم
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
فرایند تحدی با قرآن کریم
پژوهشگران محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (سخنران)

چکیده

فرایند تحدی با قرآن کریم