29 مهر 1398

سید نورالدین میرنیا

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9117457437
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Asghar Ayobi, , Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019) Investigation of Charge Trapping Induced by DCM–TPA Dopant in Organic Light Emitting Devices Composed of (NPB:Alq3):DCM–TPA Mixed Host-Doped Emitting Layer Transactions on Electrical and Electronic Materials: 30; 240-251
2
3
Ali Asghar Ayobi, , Mahmoud Rezaei, Ali Bahari (2019) The effects of MoO3/TPD multiple quantum well structures on the performance of organic light emitting diodes (OLEDs) Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 30; :3952-3958
4
Ali Bahari, Aref Sadeghi Nick, Mandana Roodbari, (2012) Investigation the Al–Fe–Cr–Ti nano composites structures with using XRD and AFM techniques SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES: 37; 657
مقاله ارائه‌شده
1
Mojdeh Rounfard, Ali Ramzannezhad, , Ali Bahari (2016) Nanostructural properties of Fe3O4/ZnO nanocomposite ICNN, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
خاطره سالاری، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانوذرات اکسید روی به همراه ناخالصی های ایندیم و گالیم
2
هادی داداشی تبارورزی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1397) مطالعه خواص اپتیکی نانو ساختار اکسید زیرکونیوم آلاییده با مس سنتز شده به روش شیمیایی
3
محمد جواد رجبی فومشی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) سنتز نانوساختار دی اکسید سریم به روش شیمیایی و مطالعه خواص فوتوکاتالیستی آن
4
یونس رمضانی، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا (1396) مطالعه خواص اپتیکی نانوساختار SnO2/TiO2 سنتز شده به روش شیمیایی
5
مژده رویین فرد، علی بهاری، مجتبی محسنی، سید نورالدین میرنیا (1395) سنتز و بررسی مشخصه های نانوساختاری و بیولوژیکی نانوکامپوزیت /ZnO4O3Fe درحوزه سایبورگ
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!