09 بهمن 1401
محمد قمري فتيده

محمد قمری فتیده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه باستان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / باستان شناسی
تلفن: 01135302703
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی باستان شناسی ، تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1392)
  عنوان رساله: مطالعۀ گذار از دورۀ مفرغ به آهن در جنوب دریای مازندران با استناد به داده های محیطی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • باستان شناسی دوره گذار از مفرغ به آهن
 • باستان شناسی دریایی
 • باستان شناسی محیطی
 • باستان شناسی آغاز شهرنشینی و شکل گیری دولتها
 • دی ان ای باستانی و باستان شناسی مولکولی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
رحمت عباس نژاد سرستی، مرضیه علی محمدی، محمد قمری فتیده (1399) تحلیل سازمان تولید و استانداردسازی در یک جامعۀ باستانی: رهیافتی به نقشهای سفالهای تل باکون الف جامعه شناسی تاریخی: 12: 2; 365-388
2
محمد قمری فتیده (1398) نقد محتوا و ترجمه کتاب باستان شناسی آسیای مرکزی، از پارینه سنگی تا عصر آهن پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 19-4; 105-121
3
حامد وحدتی نسب، زهره انواری، محمد قمری فتیده، سید امیر شیخ الاسلامی، محمدتقی اکبری، نغمه لسانی (1397) بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی مطالعه ی موردی: گورستان گوهرتپه، بهشهر پژوهش های انسان شناسی ایران: 13; 27
4
محمد قمری فتیده (1396) نقدی بر کتاب باستان شناسی میدانی (اصول سیستماتیک در کاوش ها) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: 47; 16
5
Hamed Vahdati Nasab, Kourosh Roustaei, Mohammad Ghamari Fatideh, Fatemeh Shojaeefar, Milad Hashemi Sarvandi (2017) The first evidence for Late Pleistocene hominin populations on the southern Caspian Sea coast ANTIQUITY: Access Volume 91, Issue 355; 1-5
6
فهیمه جاجرمی، حامد وحدتی نسب، محمد قمری فتیده (1395) آثار تغییرات اقلیمی بر تطور فرهنگی انسان مدرن طی آخرین چرخه یخچالی کواترنری ایران: دوره 1 شماره 3- پاییز 1394; 191-212
7
Mohammad Ghamari Fatideh, Seyed Mehdi Mousavi Kouhpar (2015) Afalleh: A Parthian Iron Foundry Site on Northern Slopes of Central Alborz the international journal of humanities: Volume 22, Issue 2; 127-141
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی عطایی، محمد قمری فتیده، سید رضا موسوی (1400) گمانه زنی در محوطه «سوته قلعه» کجور دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
2
فرزانه عهدی عتیق، محمد قمری فتیده، رقیه رحیمی سرخنی (1400) باستانشناسی و بیماری دومین همایش باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
3
نعیمه شریفی، محمد قمری فتیده (1398) نگاهی به اهمیت و کارکرد مطالعات جانورباستان شناسی در مطالعات باستان شناسی ایران هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران¡ تهران
4
فرزانه عهدی عتیق، محمد قمری فتیده (1398) باستان شناسی و بیماری: مروری بر اهمیت دیرین آسیب شناسی اسکلت های انسانی و حیوانی یافت شده در محوطه های باستانی هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان، ایران¡ تهران
5
نعیمه شریفی، محمد قمری فتیده (1398) گردشگری تاریخی فرهنگی در محوطه های پیش ازتاریخ استان کرمان؛ فرصت ها و تهدیدها اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
6
سارا قاسمی وانق علیا، محمد قمری فتیده (1398) نگاهی به نقش زنان در جوامع دوره نوسنگی از روی توجه به پیکرک های کشف شده موسوم به الهه مادر در ایران و سرزمین های همجوار اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
7
ایمان خسروی، محمد قمری فتیده (1398) فتوگرامتری محوطه های باستانی زیر آب، روشی نوین در باستان شناسی ایران اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
8
9
سجاد سمیعی، محمد قمری فتیده (1396) نگاهی به باستان شناسی تجربی و اهمیّت توجّه به آن در مطالعات باستان شناسی سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ایران¡ تهران
10
محمد قمری فتیده، ایمان خسروی (1395) بازسازی چهره­ های انسانی از روی جمجمه­ های مکشوفه: روشی کاربردی و مفید برای باستان­شناسی و پزشکی قانونی پنجمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سارا قاسمی وانق علیا، محمد قمری فتیده، رحمت عباس نژاد سرستی (1398) بررسی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در عصر نوسنگی با استناد به داده های باستان شناسی
2
3
سیده سمانه موسوی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) تحلیل روند کلکولیتیک گرایی در محوطه های باستانی فلات مرکزی ایران
4
علیرضا ناطقی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1397) باستان شناسی مفرغ در ایران: مسئله قلع و آرسینیک در هزاره سوم ق.م
5
سراله قاسمی گرجی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده، حسن فاضلی نشلی (1396) آغاز عصرآهن در دشت های شرقی مازندران (مطالعه موردی: گوهرتپه رستمکلا)
6
جواد رجبی چشانی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1396) بررسی و تحلیل محوطه های پیش از تاریخ دشت کجور، نوشهر
7
مهرداد پارسایی برازجانی، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده، حسین عزیزی خرانقی (1396) تحلیل پیچیدگیهای اقتصادی-اجتماعی دوره باکون
8
9
عباس قوانلو، رحمت عباس نژاد سرستی، محمد قمری فتیده (1394) پژوهشی در شمایل نگاری و پیکرکهای محوطه های باستانی شمال شرقی فلات ایران در عصر مفرغ
کتاب
1
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1400) کتاب چکیده مقالات دومین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:4666075622978
2
حسن هاشمی زرج آباد، محمد قمری فتیده، مرتضی عطایی (1398) چکیده مقالات اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران شابک:978-622-95291-5-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
3
محمد قمری فتیده (1395) ژنتیک باستانی و باستان شناسی مولکولی در ایران دانشگاه مازندران- دانشکده هنر و معماری

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: شهلا روستایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: تحلیل الگوهای استقراری محوطه های پیش از تاریخ (نوسنگی ،مس و سنگ تا مفرغ) حریم های سه گانه تخت جمشید
 • نام و نام خانوادگی: سارا قاسمی وانق علیا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: بررسی جایگاه اجتماعی وفرهنگی زنان در ایران عصر نوسنگی
 • نام و نام خانوادگی: نعیمه شریفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: مطالعه جامعه دامی جنوب شرقی دریای مازندران در عصر آهن با استناد به یافته های استخوانی محوطه های شیشارتپه و گوهرتپه
 • نام و نام خانوادگی: فرزانه عهدی عتیق
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: بررسی تحلیل و تأثیر بیماری های همه گیر بر جوامع آغاز شهرنشینی و پس از آن در فلات ایران و سرزمین های همجوار
 • نام و نام خانوادگی: آرش اصلان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: مطالعه و بررسی سفال های عصر مفرغ و عصر آهن گیلان
 • نام و نام خانوادگی: جمشید محمدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: باستان شناسی
  پایان نامه: طبقه بندی و گونه شناسی فرم های ظروف سفالین عصر مفرغ و عصر آهن مازندران با استناد به یافته های محوطه های گوهرتپه,قلعه کش و تپه کلار
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه باستان شناسی (1400 - اکنون)
 • مدیر گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران (1397 - 1400)
 • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران (1397 - 1398)
 • معاون آموزشی دانشگاه غیردولتی مارلیک نوشهر (1389 - 1395)
 • دبیر اجرایی همایش ملی "چشم انداز باستان شناسی شمال ایران در دهه آینده" (1388 - 1389)
بیشتر

گالری تصاویر

بازديد از غارهاي هوتو و كمربند (آبان 1397) اولين كنفرانس باستان شناسي و تاريخ هنر ايران (ارديبهشت 1398) اولين كنفرانس باستان شناسي و تاريخ هنر ايران (ارديبهشت 1398) اولين كنفرانس باستان شناسي و تاريخ هنر ايران (ارديبهشت 1398) اولين كنفرانس باستان شناسي و تاريخ هنر ايران (ارديبهشت 1398) كاوش محوطه سوته قلعه كجور (مرداد 1398)