29 شهریور 1399
محمد اكبرزاده پاشا

محمد اکبرزاده پاشا

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانوفیزیک
تلفن: 09190310503
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، محمد جواد چائیچی (1397) اثر شرایط ساخت بر ساختار بلوری و مورفولوژی نانوساختارهای هیبریدی نانولوله کربنی- اکسید روی نانومقیاس: جلد پنجم، شماره سوم; 235-245
2
Sekineh Hosseini Largani, Mohammad Akbarzadeh Pasha (2017) The effect of concentration ratio and type of functional group on synthesis of CNT-ZnO hybrid nanomaterial by an in situ sol-gel process international nano letters: 7; 25-33
3
Zohreh Sadat Arabshahi, Mohammad Akbarzadeh Pasha, Fatemeh Shahi (2017) Growth of CNTs over Fe–Co/Nanometric TiO2 Catalyst by CVD: The Effects of Catalyst Composition and Growth Temperature international journal of nanoscience and nanotechnology: 13; 1-9
4
Fatemeh Doustan, Mohammad Akbarzadeh Pasha (2016) Growth of carbon nanotubes over Fe-Co and Ni-Co catalysts supported on different phases of TiO2 substrate by thermal CVD FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES: 24; 25-33
5
Mohammad Akbarzadeh Pasha, Reza Poursalehi (2016) Carbon nanotube formation over laser ablated M and M/Pd(M=Fe, Co, Ni) catalysts: The effect of Pd addition FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES: 24; 611-621
6
نجمه ابراهیمی کولایی، علی اکبر آشکاران، محمد اکبرزاده پاشا (1395) ساخت و مشخصه یابی کامپوزیت رزورسینول آئروژل و نانولوله های کربنی چند جداره نانو مواد: 26; 81-90
7
8
Tayebeh Ghodselahi, Nooshin Aghababaie, Hamid Mobasheri, Kavosh Zand Salimi, Mohammad Akbarzadeh Pasha, Mohammad Ali Vesaghi (2015) Fabrication and characterization and biosensor application of gold nanoparticles on the carbon nanotubes Applied Surface Science: 355; 1175-1179
9
Fatemeh Shahi, Mohammad Akbarzadeh Pasha, Ali Asghar Hosseini, Zohreh Sadat Arabshahi (2015) Synthesis of MWCNTs Using Monometallic and Bimetallic Combinations of Fe, Co and Ni Catalysts Supported on Nanometric SiC via TCVD journal of nanostructures: 5; 87-95
مقاله ارائه‌شده
1
2
مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا (1398) ساخت و مشخصه یابی هیبرید سه گانه نانولوله کربنی – دی اکسید تیتانیوم – نقره هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، ایران، تهران
3
مسعود فضل الله پور، محمد اکبرزاده پاشا، سلمان احمدی اسب چین (1398) بررسی فعالیت آنتی باکتریال هیبرید سه گانه نانولوله کربنی – دی اکسید تیتانیوم – نقره هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد، ایران، تهران
4
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی، محمد جواد چائیچی (1396) تاثیر نانومواد هیبریدی نانولوله کربنی-اکسید روی بر غلظت آنزیم های کبدی در موش صحرایی ششمین همایش ملی فناوری نانو: ازتئوری تا کاربرد، ایران، تهران
5
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، محمد جواد چائیچی (1396) سنتز نانوماده هیبریدی نانولوله کربنی-اکسید روی با استفاده از حلال سبز گلیسیرین ششمین همایش ملی فناوری نانو: ازتئوری تا کاربرد، ایران، تهران
6
خدیجه خطیبی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) بررسی اثر غلظت نانولوله کربنی در ساخت سامانه هیبریدی نانولوله کربنی-نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل-ژل اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
7
سروش کمالی، محمد اکبرزاده پاشا (1396) عاملدارسازی نانولوله های کربنی با استفاده از ترکیب دوگانه اسیدی در غلظت های مختلف تحت عملیات فراصوتی و رفلاکس اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
8
زینب عارف، محمد اکبرزاده پاشا (1396) ساخت و مشخصه یابی کاتالیست دوگانه Fe-Co روی بسترهای مختلف اکسید فلزی به منظور استفاده برای رشد نانو لوله های کربنی به روش نشست بخار شیمیایی اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
9
یاسمن رنجبر، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی (1396) بررسی سمیت نانومادهی هیبریدی نانولوله کربنی-اکسید روی در موش صحرائی نر دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
10
سروش کمالی، محمد اکبرزاده پاشا، علی طراوتی (1396) تثبیت آنزیم لاکاز برروی نانولوله کربنی عاملدار و بررسی فعالیت، بازده تثبیت و پایداری آن دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
11
مهدی محمدی، محمد اکبرزاده پاشا، فاطمه توحیدی (1396) بررسی خواص آنتی باکتریال نانوهیبرید CNT-ZnO ساخته شده به روش سل ژل پلی یولی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران، کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
ایمان بوند، حسین میلانی مقدم، محمد اکبرزاده پاشا (1396) بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوساختار ZnO آلاییده شده با عنصر نیکل
2
ملیحه صابری، علی اکبر آشکاران، محمد اکبرزاده پاشا (1396) بررسی خواص پوششهای نانومتری اکسید تیتانیوم به عنوان حسگر گاز
3
دینا کیانی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بررسی پارامترهای موثر در عامل دار سازی نانولوله های کربنی
4
خدیجه خطیبی، محمد اکبرزاده پاشا، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) ساخت و مشخصه یابی نانوماده هیبریدی CNT-TiO2
5
سیده سکینه حسینی لرگانی، محمد اکبرزاده پاشا، محمد جواد چائیچی (1395) بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوماده هیبریدی CNT-ZnO
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمد اکبرزاده پاشا (1395) مکانیزم رشد نانولوله های کربنی دانشگاه مازندران