12 بهمن 1401
محمود مرادي عباس آبادي

محمود مرادی عباس آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 011-52240120 - 134
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
معصومه طیبی، محمود مرادی عباس آبادی (1399) مؤلفه ها و نیازهای سواد ارزیابی نگارش انگلیسیِ کلاس- محور: دیدگاه معلمان انگلیسیِ ضمن خدمت در ایران پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی: 3; 588-601
2
Mahmoud Moradi Abbasabady, Mohammad Shakerkhoshroud (2018) Macro and Micro Motivational Strategies Used in EFL Classrooms: A Case of Iranian EFL Teachers the international journal of humanities: 25; 1-18
3
baezzat Fereshteh, Mahmoud Moradi Abbasabady, mahshad motaghedi far (2018) The effect of phonological awareness on auditory memory of the students with spelling problems iranian rehabilitation journal: 16(1); 83-90
4
Seyed Hassan Talebi, Mahmoud Moradi Abbasabady (2015) The relationship of the process of reading in EGP with the process of reading in ESP and the product of reading in EGP and ESP Malaysian Journal of Education: 40(1); 7-12
5
Mahmoud Moradi Abbasabady, Khadijeh Aghajani Delavar (2014) Mutual Relationship between Iranian School Leaving Test of English (ISLTE) and the Students' Language Learning Beliefs The Iranian EFL Journal: 10; 239-266
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Hossein Farhady, Mahmoud Moradi Abbasabady (2006) Twenty-Five Years of Living with Applied Linguistics: Collection of Articles ISBN: 9643671917
2