28 شهریور 1399

محمود مرادی عباس آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مترجمی زبان انگلیسی
تلفن: 011-52324872
دانشکده: دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
baezzat Fereshteh, mahmoud moradi abbasabadi, mahshad motaghedi far (2018) The effect of phonological awareness on auditory memory of the students with spelling problems iranian rehabilitation journal: 16(1); 83-90
2
ُSeyed Hassan Talebi, mahmoud moradi abbasabadi (2015) The relationship of the process of reading in EGP with the process of reading in ESP and the product of reading in EGP and ESP Malaysian Journal of Education: 40(1); 7-12
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!