12 بهمن 1401
مائده قاسمي مطلق

مائده قاسمی مطلق

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و مولکولی
تلفن: 01135302488
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی دینامیک جبهه ی آشفتگی و پارامترهای موثر در برهمکنش پلاسما بر شارش گاز در سه ساختار جت پلاسمای اتمسفری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جت پلاسما-شیلرن-برهمکنش پلاسما با گاز
پژوهشگران مائده قاسمی مطلق (نفر اول) ، شین پی لو (نفر دوم)

چکیده

در این مطالعه با هدف تحقیق در برهمکنش میان جت پلاسمای فشار اتمسفری و شارش گاز، دینامیک جبهه ی آشفتگی و پارامترهای موثر بر تشکیل آن مورد بررسی قرار گرفته است. از تصویربرداری شیلرن و دوربین سریع و همچنین برای عکسبرداری دقیق تر، دقیقا در لحظه ی ایجاد جبهه ی آشفته، از فتومالتی پلایر (پی ام تی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در ولتاژهای بالاتر و فلوی گاز بیشتر جبهه ی آشفتگی زودتر و در مکانی نزدیکتر تشکیل می شود. همچنین افزایش فرکانس موجب آشفتگی بیشتر می شود ولی تاثیری در زمان و مکان اولیه ی تشکیل جبهه ی آشفتگی نداد. علاوه بر آن، اثر جت هایی با حفاظ گاز و همچنین دو منبع تغذیه در تولید آشفتگی مطالعه شده است.