11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر تمرين استقامتي با شدت متوسط و مصرف عصاره گل نسترن بر شاخص هاي آنزيمي كبد موش هاي صحرايي نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شناسه DOI
پژوهشگران سروش علی اصغری جلودار (نفر اول) ، عباس قنبری نیاکی (نفر دوم) ، خدیجه نصیری (نفر سوم)

چکیده

1