11 فروردین 1402
خديجه نصيري

خدیجه نصیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / اصلاح نژاد دام(ژنتیک مولکولی)
تلفن: 011-35302217
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مشخصات پژوهش

عنوان Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
1
مجله journal of applied biotechnology reports
شناسه DOI 10.30491/JABR.2020.228609.1215
پژوهشگران حسین برزگر (نفر اول) ، محمدرضا نصیری (نفر دوم) ، خدیجه نصیری (نفر سوم) ، سارا موسوی (نفر چهارم)

چکیده

1