28 شهریور 1399
جعفر نژادعلي

جعفر نژادعلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 011-35302903
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1389 - 1395)
  • فوق لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1389)
  • لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1383 - 1387)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • توربوماشین ها
  • انرژی های تجدید پذیر
  • جریان های چندفازی
  • جریان های تراکم پذیر
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Jafar Nejadali, Alireza Riasi (2020) Numerical Study of a Pipe Extension Effect in Draft Tube on Hydraulic Turbine Performance journal of computational applied mechanics: 51; 46-54
2
3
Jafar Nejadali (2019) Calculation of flow in incompressible regenerative turbo-machines with bucket form blades based on the geometry of flow path INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW: Vol. 29 No. 8; 2606-2621
4
Jafar Nejadali, Alireza Riasi, Seyyed Ahmad Nourbakhsh (2018) Efficiency improvement of regenerative pump using blade profile modification: Experimental study PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING: 233 (3); 448-455
مقاله ارائه‌شده
1
Aria Abbaspour, Mohammad Mahdi Mirzaei, Reza Jahani, Jafar Nejadali (2019) Vibration analysis and CFD simulation of vortex bladeless wind turbine to improve performance International conference on renewable energies and distributed generation of iran, I.R. Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
جعفر نژادعلی (1398) روش های استحصال انرژی از جریان ها و امواج دریایی و اقیانوسی دانشکده فنی دانشگاه مازندران
2
جعفر نژادعلی (1397) معرفی و تحلیل تونلهای باد در مقیاس آزمایشگاهی دانشکده فنی دانشگاه مازندران