05 فروردین 1398

علی اکبر جهانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فقه و مبانی حقوق اسلامی
تلفن: 9113110071
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر جهانی (1397) تأملی فقهی در مدلول ماده 440 قانون مجازات اسلامی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 51; 33-52
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
علی اکبر جهانی (1395) تنقیب الاصول شابک:978_600_7603_42_0
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
علی اکبر جهانی (1394) بررسی فقهی،کلامی مبانی فرقۀ وهابیبت دانشگاه مازندران