17 بهمن 1401

جعفر صادقی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر، خ. امیر مازندرانی، ولیعصر 12، پ 78
تحصیلات: دکترای تخصصی / ذرات بنیادی
تلفن: 9111125092
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان The static black hole in f(R) gravity with thermal corrections and phase transition
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Phase transition; Van der Waals behavior; Static black hole in f(R) gravity; Logarithmic corrected of entropy
مجله Physics of the Dark Universe
شناسه DOI
پژوهشگران محمد رستمی (نفر اول) ، جعفر صادقی (نفر دوم) ، صدیقه میرابوطالبی (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we introduce static black hole with accounting of f (R) gravity. First, we study thermal properties and phase transition of corresponding black hole. Also, here we do correction to the entropy and temperature at same time in above mentioned black hole. Second step, we obtain such corrected thermodynamical properties and study the P − V critically and phase transition. We also investigate the effect of correction term on the critical point and stability of the system. Finally, we compare the obtained results from corrected and uncorrected of thermodynamical quantities.