09 بهمن 1401

جعفر صادقی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر، خ. امیر مازندرانی، ولیعصر 12، پ 78
تحصیلات: دکترای تخصصی / ذرات بنیادی
تلفن: 9111125092
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان The phase transition of corrected black hole with f(R) gravity
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
The static black hole, Phase transition, Van der Waals behavior, corrected of entropy and temperature.
مجله iranian journal of astronomy and astrophysics
شناسه DOI 10.22128/IJAA.2019.342.1055
پژوهشگران محمد رستمی (نفر اول) ، جعفر صادقی (نفر دوم) ، صدیقه میرابوطالبی (نفر سوم) ، امیرعلی مسعودی (نفر چهارم)

چکیده

In this letter, we consider static black hole in f(R) gravity. We take advantage from corrected entropy and temperature and investigate such black hole. Finally, we study the P - V critically and phase transition of corrected black hole with respect to entropy and temperature. Here also, we obtain the heat capacity for the static black hole in f(R) gravity. This calculation helps us to investigate some singularity. We have shown that the corrections exist for any black hole, but they are important for a small black holes and negligible for the large black holes. The advantage of a static black hole in f(R) gravity is its holographic picture, which is a van der Waals fluid. Then, We have shown that in the presence of corrections there is still a van der Waals fluid as a dual picture. The critical values of event horizon radius for phase transitions are shown due to the corrections of entropy and temperature. We have some figures which show the phase transition and P - V critically.