17 بهمن 1401

جعفر صادقی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر، خ. امیر مازندرانی، ولیعصر 12، پ 78
تحصیلات: دکترای تخصصی / ذرات بنیادی
تلفن: 9111125092
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان The comparing FRW and Godel background with Finsler and Riemannian geometries
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Finsler geometry, Killing vector, Riemannian Geometry
مجله Journal of Physics: Conference Series
شناسه DOI 10.1088/1742-6596/1194/1/012080
پژوهشگران زهره نکویی (نفر اول) ، جعفر صادقی (نفر دوم) ، ابو الفضل بهزادی (نفر سوم)

چکیده

In this paper, we employ two geometries as Riemannian and Finsler geometry. In that case, we take two metrics background as FRW and Godel metrics. They play important roles in explanation of several phenomena in cosmology. And then, we calculate the Killing vec- tors that correspond with two metrics by using two geometries. Also, we obtain the generators of algebra and compare two geometries from Killing vector point of view. Finally, we achieve the commutation relations of such geometries from two metrics background.