03 شهریور 1398
حسين جعفري

حسین جعفری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 9112113567
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (1383 - 1385)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
نعمت اله کدخدا، حسین جعفری (1398) حل تحلیلی معادلات امواج در جریان لزج دارای حباب گازی با در نظر گرفتن انتقال حرارت مکانیک سیالات و آیرودینامیک: 8; 43-53
2
Hossein Jafari, Jafar Sadeghi, Farzaneh Safari, Amos Kubeka (2019) Factorization method for fractional Schr ̈odinger equation in D-dimensional fractional space and homogeneous manifold SL (2,c)/GL(1,c) Computational Methods for Differential Equations: 7; Page 199-205
3
Ahmad Moradi, Atena Kameli, Hossein Jafari, Ali Valinejad (2019) A Recursive Solution Approach to Linear Systems with Non-Zero Minors Nonlinear Dynamics and Systems Theory: 19(1); 193-199
4
M Arab Firoozjaee, Hossein Jafari, A Lia, Dumitru Baleanu (2018) Numerical approach of Fokker–Planck equation with Caputo–Fabrizio fractional derivative using Ritz approximation JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 339; 367-373
5
sedigheh Sadeghi, Hossein Jafari, ِDumitru Baleanu (2018) Solving FDEs with Caputo-Fabrizio derivative by operational matrix based on Genocchi polynomials MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES: 41; 1-8
6
Mahmod Badr Kalosa, Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Hossein Jafari (2018) Stability of a finite volume element method for the time-fractional advection-diffusion equation NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: 34; 1459-1471
7
Neeraj Kumar Tripathi, Subir Das, Sh Ong, Hossein Jafari, Maysaa Al Qurashi (2017) Solution of time-fractional Cahn–Hilliard equation with reaction term using homotopy analysis method Advances in Mechanical Engineering: 9; 1-7
8
Behshid Fakhr Kazemi, Hossein Jafari (2017) Error estimate of the MQ-RBF collocation method for fractional differential equations with Caputo–Fabrizio derivative mathematical sciences: 11; 297–305
9
S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017) EXISTENCE SOLUTION FOR WEIGHTED p(x)-LAPLACIAN EQUATION Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 37; 105-112
10
Ahmad Haghbin, Hossein Jafari (2017) Solving time-fractional chemical engineering equations by modified variational iteration method as fixed point iteration method Iranian Journal of Mathematical Chemistry: 8; 365-375
11
Farzaneh Safari, Hossein Jafari, Jafar Sadeghi, Sarah Jane Johnston, Dumitru Baleanu (2017) Stability of Dirac Equation in Four-Dimensional Gravity CHINESE PHYSICS LETTERS: 34; 060301
12
Nematollah Kadkhoda, Hossein Jafari (2017) Analytical solutions of the Gerdjikov–Ivanov equation by using exp(−ϕ())-expansion method OPTIK: 139; 72–76
13
Hossein Jafari, A Lia, haleh tajadodi, Dumitru Baleanu (2017) Analysis of Riccati Differential Equations within a New Fractional Derivative without Singular Kernel FUNDAMENTA INFORMATICAE: 151; 161-171
14
S R MousavianKatir, Mohsen Alimohammady, Hossein Jafari (2017) Existence solution for weighted p (x)-Laplacian equation Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 37; 105-112
15
Hossein Jafari, Ahmad Haghbin, Sarah Jane Johnston, Dumitru Baleanu (2017) A new algorithm for solving dynamic equations on a time scale JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS: 312; 167-173
16
Hossein Jafari, Nematollah Kadkhoda, M Azadi, M Yaghoubi (2017) Group classification of the time-fractional Kaup-Kupershmidt equation Scientia Iranica: 24; 302-307
17
Hassan Hosseinzadeh, Hossein Jafari, M R Gholami, D D Ganji (2017) Solving a class of boundary value problems in structural engineering and fluid mechanics using homotopy perturbation and Adomian decomposition methods Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 37; 687-698
18
F. Safari, Hossein Jafari, Jafar Sadeghi (2016) THE SOLUTIONS OF PAULI EQUATION IN DE SITTER SPACE BACKGROUND AND HOMOGENEOUS MANIFOLD SU(2)/U(1) Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: N . 36 − 2016; 959-964 2239-0227
19
Hossein Jafari, Saber Ghasempour, Dumitru Baleanu (2016) On comparison between iterative methods for solving nonlinear optimal control problems Journal of Vibration and Control: 22; 2281–2287
20
Hossein Jafari, Hassan Kamil Jasim, Seithuti P Moshokoa, Vernon M Ariyan, Fairouz Tchier (2016) Reduced differential transform method for partial differential equations within local fractional derivative operators Advances in Mechanical Engineering: 8; 1-6
21
Nematollah Kadkhoda, Hossein Jafari (2016) Kudryashov method for exact solutions of isothermal magnetostatic atmospheres Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization: 6; 43-52
22
Hossein Jafari (2016) Numerical Solution of Time-Fractional Klein–Gordon Equation by Using the Decomposition Methods Journal of Computational and Nonlinear Dynamics: 11; 12-16
23
V Mishra, S Das, Hossein Jafari, S.H Ongc (2016) Study of fractional order Van der Pol equation Journal of King Saud University - Science: 28; 55–60
24
Hossein Jafari, haleh tajadodi (2016) Electro_Spunorganic Nanofibers Elaboration Process Investigations using BPs Operational Matrices Iranian Journal of Mathematical Chemistry: 7; 19-27
25
افشین بابائی، حسین جعفری، معصومه احمدی (1394) ارائه یک مدل ریاضی و بررسی تاثیر استفاده از سرنگ های مشترک آلوده در شیوع بیماری اچ آی وی/ایدز مدل سازی پیشرفته ریاضی: 5; 91-109
26
Hossein Jafari, haleh tajadodi, Dumitru Baleanu (2015) A NUMERICAL APPROACH FOR FRACTIONAL ORDER RICCATI DIFFERENTIAL EQUATION USING B-SPLINE OPERATIONAL MATRIX Fractional Calculus and Applied Analysis: 18; 387–399
27
Mohammad Ramezani, Hossein Jafari, Sarah Jane Johnston, ِDumitru Baleanu (2015) COMPLEX B-SPLINE COLLOCATION METHOD FOR SOLVING WEAKLY SINGULAR VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS OF THE SECOND KIND Miskolc Mathematical Notes: 16; 1091–1103
28
ِDumitru Baleanu, Hasib Khan, Hossein Jafari, Rahmat Ali Khan (2015) On the Exact Solution of Wave Equations on Cantor Sets Entropy: 17; 6229-6237
29
Hossein Jafari, Rahmat Soltani1, C.M. KHALIQUE, ِDumitru Baleanu (2015) ON THE EXACT SOLUTIONS OF NONLINEAR LONG-SHORT WAVE RESONANCE EQUATIONS Romanian Reports in Physics: 67; 762-772
30
Hossein Jafari, Nematollah Kadkhoda, ِDumitru Baleanu (2015) Fractional Lie group method of the time-fractional Boussinesq equation NONLINEAR DYNAMICS: 81; 1569-1574
31
32
33
Hossein Jafari, A Sooraki, Chaudry Masood Khalique2 (2013) Dark solitons of the Biswas–Milovic equation by the first integral method OPTIK: 124; 3929 -3932
34
Davood Rostamy, MOHSEN ALIPOUR, Hossein Jafari, Dumitru Baleanu (2013) SOLVING MULTI-TERM ORDERS FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS BY OPERATIONAL MATRICES OF BPs WITH CONVERGENCE ANALYSIS Romanian Reports in Physics: 65; 334-349
35
Hossein Jafari, Khosro Sayevand, haleh tajadodi, Dumitru Baleanu (2013) Homotopy analysis method for solving Abel differential equation of fractional order CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS: 11(10); 1523-1527
36
Michelle Savescu, Kaisar R. Khan, Preeti Naruka Naruka, Hossein Jafari, Luminita Moraru, Anjan Biswas (2013) Optical Solitons in Photonic Nano Waveguides with an Improved Nonlinear Schrödinger’s Equation Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: 10; 1182-1191
مقاله ارائه‌شده
1
Hossein Jafari, haleh tajadodi, ِDumitru Baleanu (2018) A numerical method to solve variable order differential equations using Operational matrix 18th International Conference on Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2018), Sapin, Cadiz
2
Hossein Jafari, haleh tajadodi, ِDumitru Baleanu (2017) B-spline functions: a tools for solving of fractional partial differential equations International Workshop, Mathematical Methods in Engineering, MME-2017, Turkey, Ankara
3
Hossein Jafari, Afshin Babaei, Zeinab Zakarianejad (2016) Approximate Solution fractional Black-Scholes equation with Caputo-Fabrizio derivative First international conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Noor
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
معصومه باقرزاده، افشین بابائی، حسین جعفری (1395) حل عددی برخی مدل های قیمت گذاری اختیار معامله در ریاضی مالی
5
زینب ذکریانژاد، حسین جعفری، افشین بابائی (1395) حل تقریبی- تحلیلی معادله بلک-شولزکسری و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
6
صابر قاسم پور، اله بخش یزدانی چراتی، حسین جعفری، جواد وحیدی (1395) بررسی و مقایسه روش های تجزیه آدومیان و اختلال هموتوپی
7
رحمت سلطانی، حسین جعفری، اله بخش یزدانی چراتی، دومیترو بالینو (1395) حل تحلیلی معادلات دیفرانسیل جزیی با مرتبه معمولی و کسری به کمک روش انتگرال اول
8
حلیمه کهساری، حسین جعفری، علی اکبر عموئی (1393) روش های تجزیه برای حل معادلات برکلی-لورت-شولز
کتاب
1
حسین جعفری، نعمت اله کدخدا (1394) مقدمه ای بر تقارن های لی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی شابک:9786006545592
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

همكاران