03 شهریور 1398

حسین رهبر

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / فیزیک
تلفن: 9112118996
دانشکده: دانشکده علوم پایه

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hossein Rahbar, Jafar Sadeghi (2016) Solving the Schrödinger Equation with Hartmann Potential by Factorization Method and Supersymmetry Theoretical Physics: 1/1; 7-13
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!