03 شهریور 1398
روجا حسين زاده

روجا حسین زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 01135302460
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2019) Maps Preserving a Certain Product of Operators Ricerche di Matematica: 68; 1-12
2
Roja Hosseinzadeh, Ilnaz Sharifi, Ali Taghavi (2018) Maps Completely Preserving Fixed Points and Maps Completely Preserving Kernel of Operators Analysis Mathematica: 44; 1-9
3
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Efat Nasrollahi (2018) A Characterization of an Isomorphism Asian-European Journal of Mathematics: 11(2); 1-9
4
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2017) Mappings on C*-Algebras Preserving The Sum of Absolute Values LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA: 65; 1-8
5
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, Hamid Rohi (2016) Additive Maps Preserving Idempotency of Products or Jordan Products of Operators Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics: 11(2); 131-137
6
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2016) Some Fixed Points Preserver پژوهش های نوین در ریاضی: 1(4); 163-167
7
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh, vahid Darvish (2016) Maps Preserving the Fixed Points of Triple Jordan Products of Operators INDAGATIONES MATHEMATICAE-NEW SERIES: 27(3); 850-854
8
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2014) A Note on Dimension of Weak Hypervector Spaces Italian Journal of Pure and Applied Mathematics: 33; 7-14
9
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2012) Uniform Boundedness Principle For Operators on Hypervector Spaces Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics: 7(2); 9-16
10
Ali Taghavi, Roja Hosseinzadeh (2010) Linear Maps Preserving Idempotent Operators Bulletin of the Korean Mathematical Society: 47(4); 787-792
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!