01 مهر 1398
حميد عمادي

حمید عمادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانوشیمی
تلفن: 011-35302344
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نانو مواد معدنی ، دانشگاه تهران ، ایران (1390 - 1394)
  عنوان رساله: تهیه و شناسایی نانو ذرات مغناطیسی بر پایه اکسید آهن و فریت و بررسی برخی از کاربردهای آنها
 • فوق لیسانس علوم و فناوری نانو-نانو شیمی ، دانشگاه کاشان ، ایران (1388 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: تهیه و شناسایی نانو ساختارهای سرب (II) سولفید به روش هیدروترمال و نانو ذرات نقره (I) سولفید با روش سونوشیمی و بررسی کاربرد آنها در حذف یون های سنگین از آب
 • لیسانس شیمی کاربردی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1388)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز نانو مواد
 • تهیه و بررسی نانو ساختارهای هسته@پوسته
 • نانو مواد مغناطیسی
 • سیستم های دارو رسانی مبتنی بر نانو مواد مغناطیسی
 • تهیه عوامل کنتراست برای تصویربرداری پزشکی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!