29 مهر 1398

حبیب حمیدی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران-بابلسر- دانشگاه مازندران-پردیس دانشگاه- دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک حالت جامد
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو فیزیک
تلفن: 0113530....
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

.

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نانو فیزیک ، دانشگاه تکنولوژی مالزی ، مالزی (1387 - 1390)
  عنوان رساله: .
 • فوق لیسانس فیزیک (حالت جامد و الکترونیک) ، تبریز ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: .
 • لیسانس فیزیک کاربردی (حالت جامد) ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه: .
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نانوسیم ها، نانوذرات،نانو فیبرها، نانوساختارها، سلولهای خورشیدی، لایه های نازک، نیمرساناها، ابررسانایی،
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Habib Hamidinezhad, Ali Akbar Ashkarran (2018) Forest of ultra thin silicon nanowires: realization of temperature and catalyst size Journal of Materials Science: Materials in Electronics: 29; 5373–5379
2
Habib Hamidinezhad, Ali Akbar Ashkarran, Zulkurnain Abdul-Malek (2017) Synthesis of Highly Crystalline Needle-Like Silicon Nanowires for Enhanced Field Emission Applications Silicon: 9; 379–384
3
Habib Hamidinezhad (2016) Thickness effect of catalyst layer on silicon nanowires morphology and features Applied Surface Science: 364; 484–489
4
Pegah Shahini, Ali Akbar Ashkarran, Habib Hamidinezhad, Ali Bahari (2016) The role of iron functionalization on the visible-light photocatalytic performance of TiO2 nanofibers suitable for environmental applications RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 42; 8273–8284
5
Ali Akbar Ashkarran, Mahshid Ghavamipour, Habib Hamidinezhad, Hedayat Haddadi (2015) Enhanced visible light-induced hydrophilicity in sol–gel-derived Ag–TiO2 hybrid nanolayers RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES: 41; 7299-7311
6
Ali Akbar Ashkarran, Majid Fakhari, Habib Hamidinezhad, Hedayyat Haddadi, Mohammad Reza Nourani (2015) TiO2 nanoparticles immobilized on carbon nanotubes for enhanced visible-light photo-induced activity Journal of Materials Research and Technology: 4; 126-132
7
Habib Hamidinezhad, Ali Akbar Ashkarran, Zulkurnain Abdul-Malek (2014) Vertically-tapered silicon nanowire arrays prepared by plasma enhanced chemical vapor deposition: Synthesis, structural characterization and photoluminescence MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING: 27; 26-32
8
Ali Akbar Ashkarran, Habib Hamidinezhad, Hedayat Haddadi, Morteza Mahmoudi (2014) Double-doped TiO2 nanoparticles as an efficient visible-light-active photocatalyst and antibacterial agent under solar simulated light Applied Surface Science: 301; 338-345
9
Habib Hamidinezhad, .zulkurnain abdul malek, YUSSOF WAHAB (2012) Effects of gas pressure on the synthesis and photoluminescence properties of Si nanowires in VHF-PECVD method APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING: 108; 739-744
10
Habib Hamidinezhad, YUSSOF WAHAB, Zulkafli Othaman, Abd Khamim Ismail (2011) Au-Catalyzed Silicon Nanoneedles Synthesized from Pure Silane Gas at Various RF Powers on Silicon Substrate by VHF-PECVD Plasmonics: 6; 791-796
11
Habib Hamidinezhad, YUSSOF WAHAB, Zulkafli Othaman, Abd Khamim Ismail (2011) Synthesis and analysis of silicon nanowire below Si–Au eutectic temperatures using very high frequency plasma enhanced chemical vapor deposition Applied Surface Science: 257; 9188– 9192
12
Habib Hamidinezhad, YUSSOF WAHAB, Zulkafli Othaman (2011) Ultra-sharp pointed tip Si nanowires produced by very high frequency plasma enhanced chemical vapor deposition via VLS mechanism the open materials science journal: 49; 5085-5089
13
Habib Hamidinezhad, YUSSOF WAHAB, Zulkafli Othaman, IMAM SAMPONO (2011) Effect of plasma power and flow rate of silane gas on diameter of silicon nanowires grown by plasma enhanced chemical vapor deposition Sains Malaysiana: 40; 63-66
مقاله ارائه‌شده
1
پگاه شاهینی، علی اکبر آشکاران، حبیب حمیدی نژاد، علی بهاری (1395) ساخت و بررسی کاربرد نانوالیاف دی اکسید تیتانیوم- آهن در حذف آلاینده ها کنفرانس فیزیک ایران، ایران، شیراز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حبیب حمیدی نژاد (1395) سنتز نانو سیم های سیلیکونی کریستالی در دمای پایین دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه (1398 - اکنون)
بیشتر