01 مهر 1398

فرشته میر محمدرضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی تکوینی
تلفن: 35302450
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1386 - 1391)
  • فوق لیسانس زیست شناسی - تکوینی ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، ایران (1381 - 1383)
  • لیسانس زیست شناسی- علوم جانوری ، دانشگاه تهران ، ایران (1376 - 1380)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Reyhane ghasemi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Sima Nasri, Amir Nili Ahmad abadi (2018) بررسی اثر عصاره هیدروالکلی کرفس بر کیفیت منی و اسپرم زایی در سمیت تحت مزمن با دیازینون در موش صحرایی مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام: دوره 26 شماره 5; 61-70
2
azam roohi, Mina Tabrizi, Mehdi Yaseri, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Behrous Nikbin (2018) Current Chemical Genomics and Translational Medicine Current Chemical Genomics and Translational Medicine: 12; 1-8
3
4
5
Zahra Ehsani Fard, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Alireza Safarzade, Masoomeh Ghobadnejhad (2017) Aqueous extract of Inocutis levis improves insulin resistance and glucose tolerance in high sucrose-fed Wistar rats journal of herbmed pharmacology: 6; 160-164
6
آرش خدامرادی، الهه طالبی گرکانی، فرشته میر محمدرضایی، رزیتا فتحی (1396) تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی فزآینده بر بیان پروتئینهای مؤثر در لیپولیز بافت عضلۀ اسکلتی موشهای صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز سوخت و ساز و فعالیت ورزشی: 7; 21-39
7
Mehdi gharghabi, Farhang Rezaei, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Mohammad Hossein Ghahremani (2016) Celecoxib Treatment Alters p53 and MDM2 Expression via COX-2 Crosstalk in A549 Cells Iranian Journal of Pharmaceutical Research: 15; 483-489
8
Fereshteh Mir Mohammadrezaei, Afshin Fayyaz Movaghar, Mehdi gharghabi (2016) The effect of caffeine and chk2 inhibitor on doxorubicine induced cellular senescence in MCF-7 cells Drug research: 66; 450-454
9
سیده راضیه حسینی، اکبر حاجی زاده مقدم، فرشته میر محمدرضایی، محبوبه زارع (1395) اثر کوئرستین و نانوکریستال آن بر اختلالات رفتاری ناشی از تزریق کتامین در مدل حیوانی اسکیزوفرنی دانشور پزشکی: 23; 11-20
مقاله ارائه‌شده
1
Akbar Hajizadeh Moghaddam, Ensieh Saberi, Fereshteh Mir Mohammadrezaei, omid Jazayeri (2018) The protective effect of astaxanthin on sperm DNA fragmentation in cadmium-induced damage in mice 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
2
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثر عصاره آبی گونه بومی از قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
3
زهرا احسانی فرد، فرشته میر محمدرضایی، علی رضا صفرزاده، معصومه قبادنژاد (1395) اثز عصاره آبی قارچ phellinus بر سطح انسولین در رتهای ویستار تغذیه شده با محلول ساکارز نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران، تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!