11 فروردین 1402
فاطمه علمي

فاطمه علمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 01135305124
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانوپودر Zn-HAP با استفاده از ضایعات ماهی و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن در منابع آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
باکتری، دریای خزر، شیلات، Zn-HAP، Zn-HAP/TiO2
پژوهشگران بهنام یوسفی (دانشجو) ، فاطمه علمی (استاد راهنما) ، مریم میترا علمی (استاد راهنما) ، حشمت اله علی نژاد (استاد مشاور)

چکیده

فاضلاب های صنعتی و کشاورزی غنی از مواد مغذی، از رودخانه ها به طور پیوسته به دریا می ریزند که منجر به افزایش پدیده تجمع زیستی شده و بر تنوع زیستی و چرخه حیات تأثیر زیان باری دارند. شرایط زیست محیطی و اقتصادی، نگرانی هایی را درباره رفع مشکلات ناشی از آلودگی زباله های زیستی ایجاد کرده است. ماهی و ضایعات آن (پولک، سر و استخوان) به وفور در طبیعت وجود دارد، حاوی ترکیبی به نام هیدروکسی آپاتیت، Zn-HAP/TiO2 است که از لحاظ ساختاری شباهت زیادی به هیدروکسی آپاتیت موجود در استخوان ها دارد. هیدروکسی آپاتیت یه دلیل داشتن زیست سازگاری بالا، دوست دار محیط زیست و فراوانی گروه های هیدروکسیل در شیمی مواد مدرن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش نانوپودر هیدروکسی آپاتیت دوپه شده با فلز روی و همچنین نانوکامپوزیت Zn-HAP/TiO2سنتز شد که با استفاده از تکنیک های XRD، FT-IR، FE-SEM، EDX و TGA تعیین ساختار شدند. خاصیت ضد باکتریایی آن ها بر روی باکتری های استاندارد بیماری زا از جمله B. Subtilis، S.Auerous، K. Pneumoniae، P. Aeruginosa و E. Coli بررسی شد.