09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی
پژوهشگران نرگس نوری زاده (دانشجو) ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی (استاد راهنما) ، فرشته باعزت (استاد مشاور) ، مهدی خبازی کناری (استاد مشاور)

چکیده

شناسایی و تحلیل نقش عوامل درون و برون مدرسه ای در شکل گیری چارچوب های ذهنی ثابت و پیش رونده ی دانش آموزان دوره ی ابتدایی