09 بهمن 1401
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش زنان در ایجاد تعادل میان فعالیت های اجتماعی و خانواده
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
زنان ،فعالیت های اجتماعی
پژوهشگران فرشته باعزت (نفر اول)

چکیده

-