29 شهریور 1399

الهام امیدبخش امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 35305117
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد حرارتی بفل های نامتقارن در کانال مستطیلی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
....
پژوهشگران محسن رستم (دانشجو) ، الهام امیدبخش امیری (استاد راهنما)

چکیده

.....