29 شهریور 1399

الهام امیدبخش امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 35305117
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عملکرد حرارتی موقعیت قرارگیری بفل ها در یک کانال مستطیلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدل سازی عددی، دینامیک سیالات محاسباتی، عدد ناسلت، بفل متقارن و نامتقارن
پژوهشگران محسن رستم (نفر اول) ، الهام امیدبخش امیری (نفر دوم)

چکیده

در این کار، به بررسی انتقال حرارت یک کانال مستطیلی با قرار گرفتن بفل ها در مکان های مختلف کانال به صورت عددی پرداخته شده است. افزایش انتقال حرارت در تجهیزات صنایع مختلف موجب افزایش بازدهی و بهبود عملکردشان می شود. امروزه چه در کاربردهای صنعتی و چه در تحقیقات علمی، استفاده از ابزارهایی که موجب افزایش انتقال حرارت می شود به سرعت در حال رشد می باشند. در این کار، تغییرات عدد ناسلت در سه حالت قرارگیری بفل ها به ترتیب فقط در دیواره پایین کانال و یا در هر دو دیواره بالا و پایین کانال به صورت متقارن و نامتقارن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مقدار عدد ناسلت در قرارگیری بفل ها به صورت نامتقارن در عدد رینولدز 100، 2/11 درصد از حالت متقارن به دلیل ایجاد جریان مارپیچی بیشتر است و با کاهش عدد رینولدز تفاوت در میزان انتقال حرارت در حالت متقارن و نامتقارن کاهش می یابد. همچنین به دلیل ایجاد گردابه های بزرگتر در حالت متقارن، مقدار عدد ناسلت در این حالت 71/8 درصد بیشتر از حالتی است که بفل ها فقط در دیواره پایین کانال نصب شده باشند.