01 مهر 1398

الهام امیدبخش امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 35305117
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی CFD ریفرمینگ اتانول با بخار در میکروراکتورهای صاف و زنجیره ای
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
هیدروژن، میکروراکتور، ریفرمینگ
پژوهشگران مریم رستمی پور (نفر اول) ، الهام امیدبخش امیری (نفر دوم)

چکیده

تولید هیدروژن به عنوان انرژی پاک یکی از چاش های محققان می باشد