25 آبان 1398

الهام امیدبخش امیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 35305117
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mohsen Rostam, Elham Omidbakhsh Amiri (2019) Effect of Asymmetric Baffles Shapes on the Thermal Performance with Different Boundary Conditions Thermal Engineering (English translation of Teploenergetika): 66; 127-132
2
Ali Akbar Amooey, Elham Omidbakhsh Amiri (2019) Computational Fluid Dynamic Simulation of Dispersed Oil-Water Flow with New Drop Coalescence Model Journal of Applied Fluid Mechanics: 12; 119-126
3
Elham Omidbakhsh Amiri (2019) Numerical investigation of uniformity of flow distribution in parallel micro-channels with different manifolds and working fluids MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS: 25; 937-943
4
Mohsen Rostam, Elham Omidbakhsh Amiri (2018) Effect of the Asymmetric Baffle Shape on the Thermal Performance Using Non-Newtonian Fluids JOURNAL OF HEAT TRANSFER-TRANSACTIONS OF THE ASME: 140; 124503-124503-4
5
6
سهیل پورمحمودی، ایمان ترابی وسطی کلائی، الهام امیدبخش امیری (1396) شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران: 32(4); 565-575
7
Farzaneh Najari sahzabi, Elham Omidbakhsh Amiri (2017) Numerical study on the flow distribution uniformity in angled and curved manifolds Microsystem Technologies: 24(4); 1891-1898
8
Abdolkarim Sharifi, Elham Omidbakhsh Amiri (2017) Effect of the Tower Type on the Gas Sweetening Process Oil & Gas Science and Technology-Revue d IFP Energies nouvelles: 72(4); 24
9
مقاله ارائه‌شده
1
مجتبی قاسمی احمدچالی، الهام امیدبخش امیری (1397) بررسی عددی اثر ساختار منیفولد و جهت جریان ورودی بر توزیع جریان آب در میکروکانال های موازی شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، ایران، تهران
2
سیده مبینا میرشفیعی، الهام امیدبخش امیری (1396) بررسی عددی انتقال حرارت در کانال های مستطیلی با بفل های مختلف داخلی پنحمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
3
محمدعلی ذوالجلالی، الهام امیدبخش امیری (1396) بررسی آزمایشگاهی توزیع جریان در میکروکانال های موازی در رینولدزهای پایین پنحمین کنفرانس بین المللی نواوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
4
مریم رستمی پور، الهام امیدبخش امیری (1396) شبیه سازی CFD ریفرمینگ اتانول با بخار در میکروراکتورهای صاف و زنجیره ای هشتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ایران، تهران
5
فرزانه نجاری سهزابی، الهام امیدبخش امیری (1395) بررسی اثر زاویه منیفولد ورودی بر توزیع یکنواخت جریان در میکروکانال های موازی دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، ایران، شیراز
6
محسن رستم، الهام امیدبخش امیری (1395) بررسی عملکرد حرارتی موقعیت قرارگیری بفل ها در یک کانال مستطیلی هفتمین کنفرانس ملی کابرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ایران، کرمان
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فرزانه نجاری سهزابی، الهام امیدبخش امیری (1395) بررسی یکنواختی توزیع جریان در میکرو کانال ها با منیفولدهای زاویه دار
2
محسن رستم، الهام امیدبخش امیری (1395) بررسی عملکرد حرارتی بفل های نامتقارن در کانال مستطیلی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
تهمینه کیانی، فرامرز هرمزی، الهام امیدبخش امیری، پوریا جلالی نژاد، پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان (1395) راکتور مخروطی با ایجاد تغییر هندسه کانال راکتور
سخنرانی
1
الهام امیدبخش امیری (1397) دینامیک سیالات محاسباتی و کاربرد ان در مهندسی شیمی دانشگاه مازندران
2
الهام امیدبخش امیری (1395) روش های اندازه گیری دما دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران