19 خرداد 1402
مصطفي بستام

مصطفی بستام

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری
تلفن: 35305114
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، صنعتی امیرکبیر ، اایران (1391 - 1396)
  عنوان رساله: مهندسی ترافیک در شبکه های مرکز داده نرم افزار محور با استفاده از روش های بهینه سازی با پیاده سازی موازی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • شبکه های کامپیوتری
 • امنیت شبکه های کامپیوتری
 • مهندسی نرم افزار
 • محاسبات ابری، شبکه های نرم افزار محور، محاسبات مه
 • محاسبات سبز
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mojtaba Vasou Jouybari, Ehsan Ataie, Mostafa Bastam (2022) An MLP-based Deep Learning Approach for Detecting DDoS Attacks TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING: Vol. 52, No. 3; 195-204
2
Mostafa Bastam, Keyvan RahimiZadeh, Rohollah Yousefpour (2021) Design and Performance Evaluation of a New Traffic Engineering Technique for Software‑Defined Network Datacenters Journal of Network and Systems Management: 29.4; 26
3
Mostafa Bastam, Masoud Sabaei, Rohollah Yousefpour (2018) A scalable traffic engineering technique in an SDN‐based data center network Transactions on Emerging Telecommunications Technologies: 28; 1-16
4
مصطفی بستام، مسعود صباحی، روح اله یوسف پور (1397) ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکههای نرمافزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ رایانش نرم و فناوری اطلاعات: 7; 42-55
5
مصطفی بستام، مسعود صباحی، روح اله یوسف پور (1397) ارایه یک روش مهندسی ترافیک مقیاس پذیر در شبکه های نرم افزار محور مراکز داده با استفاده از تکنیک تجزیه مسائل بزرگ رایانش نرم و فناوری اطلاعات: 7.1; 42- 77
6
Ehsan Ataie, Ali Movaghar, Mostafa Bastam (2013) A Cooperation Enforcement, Malice Detection and Energy Efficient Mechanism for Mobile Ad hoc Networks International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control: 3(2); 1-7
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی رزم پوش، فرزام فرزان، مصطفی بستام (1400) خشونت و پرخاشگری هواداران ورزشی: از شبکه های اجتماعی تا ورزشگاه های فوتبال اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی، ایران¡ ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1401) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی خدمات گاز مازندران و عدالت همراه بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
2
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1401) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در چهار ماهه دوم سال 1401 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
3
مصطفی بستام، احسان عطائی (1401) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی واکسن کرونا و مالیات من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
4
مصطفی بستام، پیام محمودی نصر، احسان عطائی (1401) رصد وضعیت امنیت فضای مجـازی کشور در سه مـاهه چهارم سال 1400 در قـالب تست نفوذ سامانه های تحت وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
5
مصطفی بستام، احسان عطائی (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی پست بانک و تهران من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
6
احسان عطائی، مصطفی بستام (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی آسا تامین و گاز استان تهران بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
7
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1400) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه اول سال 1400 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
8
احسان عطائی، مصطفی بستام (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی مرکز مدیریت راه های کشور (141) و تامین اجتماعی من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
9
10
مصطفی بستام، پیام محمودی نصر، احسان عطائی (1400) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه چهارم سال 1399 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
11
مصطفی بستام، احسان عطائی (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی دولت همراه و وزارت صنعت،معدن و تجارت بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
12
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همتا و سامانه های ارتباطی گاز استان تهران بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
13
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1399) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه سوم سال 1399 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
14
مصطفی بستام، احسان عطائی (1399) ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی ماسک بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات - مرکز ماهر
15
احسان عطائی، مصطفی بستام، پیام محمودی نصر (1399) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی استان مازندران در شش ماهه اول سال 1399 در قالب تست نفوذ دستگاه های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
16
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) ارزیابی امنیتی سامانه تحت وب حامیان صندوق رفاه دانشجویان شرکت مبین رایانه پیشکسوتان شرکت مبین رایانه پیشکسوتان
17
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) ارزیابی امنیتی شبکه زیرساخت و دارایی های اطلاعاتی صندوق رفاه دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
18
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراز و F-droid بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
19
احسان عطائی، مصطفی بستام (1398) قرارداد ارزیابی امنیتی سامانه های تحت وب صندوق رفاه دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
20
مصطفی بستام، احسان عطائی (1398) ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراه من و بادصبا بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
21
احسان عطائی، مصطفی بستام (1398) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراه کارت و next cloud بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
22
مصطفی بستام، احسان عطائی (1398) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی 780، الوپیک و اسنپ بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
23
مصطفی بستام (1397) مطالعه و ارزیابی راهکارهای امنیتی نرم افزارهای گوشی های هوشمند وزارت ارتباطات و اطلاعات (ICT)
پایان‌نامه
1
هدی شایسته منش، فرزام فرزان، مرتضی دوستی، مصطفی بستام (1398) ارزابی اولویت اپ های تفریحی از دید کاربران
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • ریاست مرکز آپای دانشگاه مازندران (1399 - اکنون)
 • عضو مرکز آپای دانشگاه مازندران (1395 - اکنون)
 • مدیر مرکز آموزش های آزاد و الکترونیکی دانشگاه مازندران (1395 - 1398)
 • دبیر منطقه 2 و عضو شورای سیاستگذاری فناوری اطلاعات دبیرخانه مرکزی مناطق دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (1392 - 1393)
 • مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران (1391 - 1393)
 • مدیر گروه های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات (1389 - 1391)
بیشتر