03 شهریور 1398
افشين بابائي

افشین بابائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی-طبقه همکف
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی
تلفن: 011-35302418
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1387 - 1391)
    عنوان رساله: رهیافت تحلیلی و عددی برای حل برخی مسائل مستقیم و معکوس سهموی
  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، ایران (1384 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی مسائل نفوذ در مخازن شکافدار طبیعی نفت
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2018) Reconstructing unknown nonlinear boundary conditions in a time-fractional inverse reaction–diffusion–convection problem NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS: 35; 1-17
2
Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2018) A Weighted Algorithm for Solving a Cauchy Problem of The Sideways Parabolic Equation Turkish Journal of Mathematics and Computer Science: 8; 1-9
3
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2018) Numerical solution of a time-fractional inverse source problem Journal of hyperstructures: 7; 14-26
4
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2017) A Stable Numerical Approach to Solve a Time-Fractional Inverse Heat Conduction Problem Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: 2017; 1-12
5
Behrouz Parsa Moghaddam, Jose Antonio Tenreiro Machado, Afshin Babaei (2017) A computationally efficient method for tempered fractional differential equations with application Computational and Applied Mathematics: 2017; 1-15
6
Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2017) A Coupled Method to Solve Reaction-Diffusion- Convection Equation with the Time Fractional Derivative without Singular Kernel Progress in Fractional Differentiation and Applications: 3; 199-205
7
Afshin Babaei (2017) A New Accurate Approach to Solve the Cauchy Problem of the Kolmogorov–Petrovskii–Piskunov Equations International Journal of Applied and Computational Mathematics: 3; 1-14
8
Afshin Babaei (2017) On Analytical Approximate Solution of the Fractional Type Rosenau-Hyman Equation FUNDAMENTA INFORMATICAE: 151; 135-143
9
Ali Taghavi, Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2017) A Coupled Method For Solving a Class of Time Fractional Convection-Diffusion Equations With Variable Coefficients Computational Mathematics and Modeling: 28(1); 109-117
10
Ali Taghavi, Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2016) A stable numerical scheme for a time fractional inverse parabolic equation INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING: 25; 1-19
11
Jose Antonio Tenreiro Machado, Afshin Babaei, Behrouz Parsa Moghaddam (2016) Highly Accurate Scheme for the Cauchy Problem of the Generalized Burgers-Huxley Equation Acta Polytechnica Hungarica: 13; 183-195
12
Somayeh Nemati, Afshin Babaei, Salameh Sedaghat (2016) A numerical Algorithm Based on Chebyshev Polynomials for Solving some Inverse Source Problems پژوهش های ریاضی: 2; 47-68
13
Alireza Mohammadpour, Afshin Babaei (2016) Solving a Parabolic Inverse Source Problem by the Sinc-Galerkin Method Walailak Journal of Science and Technology: 13; 375-389
14
افشین بابائی، حسین جعفری، معصومه احمدی (1394) ارائه یک مدل ریاضی و بررسی تاثیر استفاده از سرنگ های مشترک آلوده در شیوع بیماری اچ آی وی/ایدز مدل سازی پیشرفته ریاضی: 5; 91-109
15
Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2015) Solving an inverse heat conduction problem by reduced differential transform method New Trends in Mathematical Sciences: 3; 65-70
16
Ali Taghavi, Afshin Babaei, Alireza Mohammadpour (2015) Analytical Approximations of the Porous Medium Equations by Reduced Differential Transform Method International Journal of Advances in Applied Mathematics and Mechanics: 2(3); 95-100
مقاله ارائه‌شده
1
Afshin Babaei, Parisa Mousavi (2018) A novel construction of a fractional derivative mask for image edge analysis The 4th national conference on applied research in electrical, mechanical, computer and IT engineering, Iran, Shiraz
2
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2018) A numerical algorithm based on Sinc functions to solve a fractional order integro-partial differential equation 49th Annual Iranian Mathematics Conference, Iran, Tehran
3
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Navid Mojahed, Afshin Babaei (2018) Finite volume element method to solve an advection equation 14th Seminar on Differential Equations, Dynamical Systems and Applications, Iran, Zanjan
4
افشین بابائی، فاطمه یزدانی (1397) ارائه یک مدل ریاضی مرتبه کسری برای عفونت اچ آی وی و بررسی اثر درمان دارویی بر دینامیک آن هفتمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن، ایران، کرمان
5
Afshin Babaei (2017) A numerical scheme based on Sinc function to solve the fractional delay differential equations of pantograph type 2nd National and 1th International Conference on Soft Computing, Iran, Roudsar
6
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2017) Numerical solution of a time-fractional inverse source problem 2nd National and 1th International Conference on Soft Computing, Iran, Roudsar
7
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2017) The determination of unknown conditions in a time-fractional inverse heat conduction problem 48 th Annual Iranian Mathematics conference, Iran, Hamedan
8
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2016) A Numerical Solution of a Fractional Inverse Heat Conduction Problem by a Mollified Marching Approach Second national conference on computational science, Iran, damghan
9
Afshin Babaei, ُSeddighe Banihashemi (2016) Application of mollification method for solving a time-fractional inverse parabolic problem Second national conference on computational science, Iran, damghan
10
Allah Bakhsh Yazdani Cherati, Afshin Babaei, Maryam Ebrahimi Amiri (2016) An Algorithm Based on Crank- Nicolson Finite Difference Scheme and Conjugate Gradient Method for Time-Fractional Diffusion Equation First international conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Noor
11
Hossein Jafari, Afshin Babaei, Zeinab Zakarianejad (2016) Approximate Solution fractional Black-Scholes equation with Caputo-Fabrizio derivative First international conference on Combinatorics, Cryptography and Computation, Iran, Noor
12
افشین بابائی، معصومه باقرزاده (1395) تعیین جواب تقریبی معادله ی بلک شولز غیرخطی به کمک روش های تجزیه آدومیان و آنالیز هموتوپی اولین کنفرانس بین المللی ترکیبیات، رمزنگاری و محاسبات، ایران، نور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین بابائی، صدیقه بنی هاشمی (1396) بررسی روشی پایدار برای حل یک مسئله انتقال گرمای معکوس کسری-زمانی دانشگاه مازندران
2
پایان‌نامه
1
مریم قربان تبار باریکی، مهدی رفیعی راد، افشین بابائی (1397) یک روش مستقیم نیوتون برای حساب تغییرات
2
3
الهه یوسفیان مقدم، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1396) روش عددی سینک برای حل معادلات انتگرال کسری
4
5
علیرضا محمدپور، علی تقوی، افشین بابائی (1395) حل برخی مسائل مستقیم و معکوس معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری جزئی
6
صدیقه بنی هاشمی، افشین بابائی، سمیه نعمتی (1395) کاربرد روش ها ی منظم سازی در حل مسائل بدوضع کسری
7
مریم ابراهیمی امیری، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
8
مریم ابراهیمی امیری، افشین بابائی، اله بخش یزدانی چراتی، سمیه نعمتی (1395) بررسی یک روش عددی موازی برای حل معادله دیفرانسیل کسری زمانی
9
معصومه باقرزاده، افشین بابائی، حسین جعفری (1395) حل عددی برخی مدل های قیمت گذاری اختیار معامله در ریاضی مالی
10
زینب ذکریانژاد، حسین جعفری، افشین بابائی (1395) حل تقریبی- تحلیلی معادله بلک-شولزکسری و کاربردهای آن در ریاضیات مالی
11
زینب عباسی گنجی، بهرام صادقپور گیلده، افشین بابائی، محمد امینی (1395) مباحثی بر شاخص های کارآیی فرآیند
کتاب
1
افشین بابائی، سمیه نعمتی، فرید صمصامی (1396) محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا شابک:978-600-8448-77-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
3
افشین بابائی (1396) بررسی روشی پایدار برای حل یک مسئله انتقال گرمای معکوس کسری-زمانی دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی
4
Afshin Babaei (2016) A fractional order model for HIV/AIDS infection and its numerical solution دانشکده علوم ریاضی
5