16 خرداد 1402
احسان عطائي

احسان عطائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر
تلفن: 011-35305114
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: مدل سازی و ارزیابی کارایی پذیری در رایانش ابری با در نظر گرفتن توان مصرفی
 • فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1381 - 1383)
  عنوان پایان‌نامه: مسیریابی امن در شبکه های ویژه سیار
 • لیسانس مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1377 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: سیستم پرداخت به وسیله موبایل با استفاده از سرویس پیام کوتاه
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مدل سازی کارایی و اتکاپذیری
 • مهندسی نرم افزار
 • امنیت فناوری اطلاعات
 • رایانش ابری و رایانش سبز
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Mojtaba Vasou Jouybari, Ehsan Ataie, Mostafa Bastam (2022) An MLP-based Deep Learning Approach for Detecting DDoS Attacks TABRIZ JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING: Vol. 52, No. 3; 195-204
2
3
Ehsan Ataie, Reza Entezari-Maleki, Sayed Ehsan Etesami, Bernhard Egger, Leonel Sousa, Ali Movaghar (2022) Modeling and evaluation of dispatching policies in IaaS cloud data centers using SANs Sustainable Computing-Informatics & Systems: 33; 100617
4
Ehsan Ataie, Athanasia Evangelinou, Eugenio Giannit, Danilo Ardagna (2021) A Hybrid Machine Learning Approach for Performance Modeling of Cloud-Based Big Data Applications The Computer Journal: Vol. 65, No. 12; 3123–3140
5
Mahsa Faraji Shoyari, Ehsan Ataie, Reza Entezari-Maleki, Ali Movaghar (2021) Availability Modeling in Redundant OpenStack Private Clouds Software: Practice and Experience: Vol. 51, No. 6; 1218-1241
6
Sharifeh Fakhrolmobasheri, Ehsan Ataie, Ali Movaghar (2018) Modeling and Evaluation of Power-Aware Software Rejuvenation in Cloud Systems Algorithms: 11; 160(1-15)
7
Ehsan Ataie, Reza Entezari-Maleki, Sayed Ehsan Etesami, Bernhard Egger, Danilo Ardagna, Ali Movaghar (2018) Power-aware performance analysis of self-adaptive resource management in IaaS clouds Future Generation Computer Systems: 86; 134-144
8
Ehsan Ataie, Reza Entezari-Maleki, Leila Rashidi, Kishor S. Trivedi, Danilo Ardagna, Ali Movaghar (2017) Hierarchical Stochastic Models for Performance, Availability, and Power Consumption Analysis of IaaS Clouds IEEE Transactions on Cloud Computing: ‍‍PP; 1-18
9
Ehsan Ataie, Ali Movaghar, Mostafa Bastam (2013) A Cooperation Enforcement, Malice Detection and Energy Efficient Mechanism for Mobile Ad hoc Networks International Journal of Sensors, Wireless Communications and Control: 3(2); 1-7
مقاله ارائه‌شده
1
Ehsan Ataie, Eugenio Giannit, Danilo Ardagna, Ali Movaghar (2016) A Combined Analytical Modeling Machine Learning Approach for Performance Prediction of MapReduce Jobs in Cloud Environment The 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Romania, Timisoara
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1401) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی خدمات گاز مازندران و عدالت همراه بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
2
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1401) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در چهار ماهه دوم سال 1401 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
3
مصطفی بستام، احسان عطائی (1401) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی واکسن کرونا و مالیات من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
4
مصطفی بستام، پیام محمودی نصر، احسان عطائی (1401) رصد وضعیت امنیت فضای مجـازی کشور در سه مـاهه چهارم سال 1400 در قـالب تست نفوذ سامانه های تحت وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
5
مصطفی بستام، احسان عطائی (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی پست بانک و تهران من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
6
احسان عطائی، مصطفی بستام (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی آسا تامین و گاز استان تهران بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
7
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1400) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه اول سال 1400 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
8
احسان عطائی، مصطفی بستام (1400) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی مرکز مدیریت راه های کشور (141) و تامین اجتماعی من بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
9
10
مصطفی بستام، پیام محمودی نصر، احسان عطائی (1400) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه چهارم سال 1399 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
11
مصطفی بستام، احسان عطائی (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی دولت همراه و وزارت صنعت،معدن و تجارت بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
12
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همتا و سامانه های ارتباطی گاز استان تهران بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
13
مصطفی بستام، احسان عطائی، پیام محمودی نصر (1399) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی کشور در سه ماهه سوم سال 1399 در قالب تست نفوذ سامانه های وب وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات- مرکز ماهر
14
مصطفی بستام، احسان عطائی (1399) ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی ماسک بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات - مرکز ماهر
15
احسان عطائی، مصطفی بستام، پیام محمودی نصر (1399) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی استان مازندران در شش ماهه اول سال 1399 در قالب تست نفوذ دستگاه های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
16
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) ارزیابی امنیتی سامانه تحت وب حامیان صندوق رفاه دانشجویان شرکت مبین رایانه پیشکسوتان شرکت مبین رایانه پیشکسوتان
17
18
پیام محمودی نصر، احسان عطائی (1399) پیاده سازی برنامه پایلوت تشخیص حملات DDoS با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سازمان فناوری اطلاعات- مرکز ماهر
19
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) ارزیابی امنیتی شبکه زیرساخت و دارایی های اطلاعاتی صندوق رفاه دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
20
احسان عطائی، مصطفی بستام (1399) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراز و F-droid بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
21
احسان عطائی (1398) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی استان مازندران در شش ماهه دوم سال 1398 در قالب تست نفوذ دستگاه های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
22
احسان عطائی، مصطفی بستام (1398) قرارداد ارزیابی امنیتی سامانه های تحت وب صندوق رفاه دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
23
مصطفی بستام، احسان عطائی (1398) ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراه من و بادصبا بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24
احسان عطائی، مصطفی بستام (1398) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی همراه کارت و next cloud بر اساس OWASP MASVS & MSTG 2018 سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
25
مصطفی بستام، احسان عطائی (1398) بررسی و ارزیابی مخاطرات امنیتی برنامه های اندرویدی 780، الوپیک و اسنپ بر اساس OWASP MASVS & MSTG وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
26
احسان عطائی (1398) رصد وضعیت امنیت فضای مجازی استان مازندران در شش ماه نخست سال 1398 در قالب تست نفوذ دستگاه های اجرایی سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
27
28
29
احسان عطائی (1398) دستیابی به دانش راهنماهای تحلیل امنیتی رخدادنمای پنج سامانه متداول شبکه در ایران سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد) بسته شده است.
30
31
احسان عطائی (1397) بررسی و تحلیل رخدادنماهای پنج نرم افزار متن باز ایجاد بستر رایانش ابری سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
32
احسان عطائی (1397) راه اندازی یک نمونه سرویس امنیتی بر بستر رایانش ابری در قالب مدل امنیت به عنوان سرویس سازمان فناوری اطلاعات ایران. توضیح اینکه این پروژه از محل 70 درصد قرارداد دانشگاه با سازمان فناوری اطلاعات ایران (پس از کسر 30 درصد سربار) بسته شده است.
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (1401 - اکنون)
 • عضو شورای اداری دانشجویان غیرایرانی دانشگاه مازندران (1400 - اکنون)
 • عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران (1399 - اکنون)
 • رئیس دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه مازندران (1399 - 1400)
 • عضو کارگروه نظارت، ارزیابی، و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه مازندران (1398 - اکنون)
 • عضو کارگروه تخصصی ICT اتاق فکر توسعه استان مازندران (1397 - 1398)
 • عضو شورای مرکز رشد دانشگاه مازندران (1397 - 1399)
 • رئیس مرکز آپا دانشگاه مازندران (1396 - 1399)
 • عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران (1396 - 1398)
 • عضو شورای راهبری مرکز آپا دانشگاه مازندران (1395 - اکنون)
 • عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران (1392 - 1394)
بیشتر