29 اسفند 1401
غدير عشورنژاد

غدیر عشورنژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تلفن: 01135302601
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان ارزش گذاري اقتصادي خدمات اكوسيستم گردشگري بيوم هاي كشور بر مبناي داده هاي سنجش از دور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
گردشگری، تفریحی، خدمات اکوسیستم، سنجش از دور، ایران
مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری
شناسه DOI 10.22080/JTPD.2022.22179.3603
پژوهشگران غدیر عشورنژاد (نفر اول)

چکیده

برنامه ریزی و بدنبال آن تصمیم گیری در گردشگری با اطلاعات دقیق و بهنگام، توسعه پایدار در این زمینه را تضمین می کند. این اطلاعات در سال های اخیر با توسعه فناوری های سنجش از دور بیش از پیش در دسترس محققان قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از پتانسیل محصولات سنجش از دور خدمات اکوسیستم گردشگری برای کل بیوم های کشور ارزیابی اقتصادی شد. همچنین استان های کشور به تفکیک ارزش های بیوم های موجود در آن ها با یکدیگر مقایسه شدند. بیوم های ویژه ای همچون آبسنگ های مرجانی، جنگل های حرا و جلبک های دریایی تا بیوم های متداولی همچون جنگل ها و تالاب ها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، ارزش اقتصادی خدمات گردشگری تمامی بیوم های موجود در کشور در حدود 20 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. استان های مازندران، گیلان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به ترتیب با ارزشی برابر با 3/25، 2/44، 1/43، 1/38 و 1/31 میلیارد دلار در سال بیشترین و استان های خراسان جنوبی، قم، سمنان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب با ارزشی برابر با 0/07، 0/08، 0/14، 0/15 و 0/16 میلیارد دلار در سال کمترین سهم را در ارائه این خدمات داشته اند.