29 اسفند 1401
غدير عشورنژاد

غدیر عشورنژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تلفن: 01135302601
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش داده های سنجش از دوری در ارزیابی خدمات اکوسیستم
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سنجش از دور، خدمات اکوسیستم
پژوهشگران غدیر عشورنژاد (سخنران)

چکیده

خدمات اکوسیستم چیست؟ ارزیابی مکانی خدمات اکوسیستم به چه صورت انجام می گیرد؟ نقش داده های سنجش از دوری در ارزیابی مکانی خدمات اکوسیستم چیست؟