29 اسفند 1401
غدير عشورنژاد

غدیر عشورنژاد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تلفن: 01135302601
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر توسعه برنامه های سنجش از دوری دنیا با هدف بررسی محصولات (پروداکت های) جهانی آن ها در ارزیابی و پایش محیطی
نوع پژوهش سخنرانی
کلیدواژه‌ها
سنجش از دور، پروداکت، ارزیابی و پایش محیط
پژوهشگران غدیر عشورنژاد (سخنران)

چکیده

توسعه سنجش از دور در دهه اخیر: توسعه برنامه های مشاهدات زمینی و تنوع سنجنده های سنجش از دوری توسعه دسترسی به داده ها و محصولات (پروداکت های) سنجش از دوری توسعه ابزارهای پردازش داده های سنجش از دوری توسعه آموزش های سنجش از دوری