17 بهمن 1401

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
تلفن: 01135302435
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تابش هاوکینگ سیاهچاله ها در گرانش رنگین کمانی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تابش هاوکینگ، تابش هاوکینگ، ترمودینامیک سیاهچاله، آهنگ گذار
پژوهشگران اکرم السادات سفیدگر (استاد راهنما)

چکیده

پس از کشف تابش هاوکینگ، ارتباطی عمیق بین ترمودینامیک، مکانیک کوانتومی و گرانش آشکار شد. با توجه به اهمیت مطالعه سیاهچاله ها در رژیم گرانش کوانتومی، ما به بررسی سیاهچاله ها در مدل گرانش رنگین کمانی پرداخته ایم. بر اساس روش پیشنهاد شده توسط پازیخ و ولکزیک، تابش سیاهچاله ها به صورت یک پدیده تونل زنی مورد توجه قرار گرفته است و احتمال تونل زنی از روش تقریبی WKB مورد مطالعه قرار گرفته است. اثرات مربوط به هندسه زمینه متغیر و اثرات گرانش رنگین کمانی هر دو منجر به اصلاح تابش شبه کلاسیکی هاوکینگ و آهنگ گسیل می شوند. همچنین سازگاری نتایج با نظریه یکانی در مکانیک کوانتومی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.