17 بهمن 1401

اکرم السادات سفیدگر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
تلفن: 01135302435
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات درس

عنوان فیزیک4-آموزش مجازی-جلسه دهم
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

10-a
(37/61 مگابایت)
10-b
(48/63 مگابایت)
10-c
(36/14 مگابایت)