29 شهریور 1399
عبدالعلي موحدي نيا

عبدالعلی موحدی نیا

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا
تلفن: 011-35305113
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زیست شناسی دریا ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1383 - 1388)
  عنوان رساله: مکانیسم های تنظیم اسمزی در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)
 • فوق لیسانس علوم دریایی و اقیانوسی ، تربیت مدرس ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: مطالعه دینامیک پراکنش شانه دار مهاجم دریای خزر (Mnemiopsis leidyi)
 • لیسانس زیست شناسی ، دانشگاه گیلان ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: استخراج عصاره و الکتروفورز پروتئین های باکتریایی روی ژل پلی اکریل آمید
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زیست شناسی دریا
 • بوم شناسی دریا
 • اکوفیزیولوژی آبزیان
 • بافت شناسی آبزیان
 • مطالعه اثرات زیستی آلاینده های دریایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه رحمانی، شیلا امیدظهیر، عبدالعلی موحدی نیا، مریم آخوندیان (1399) تعیین متوسط غلظت کشنده علف کش بن سولفورون متیل در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مجله علمی شیلات ایران: سال 29، شماره 2; 65-72
2
Maryam Akhoundian, Negin Salamat, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2020) Influence of photoperiod and temperature manipulation on gonadal development and spawning in Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus): Implications for artificial propagation AQUACULTURE RESEARCH: 51(4); 1623-1642
3
Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi, Sara Rastgar (2019) Measurement of DNA damage by CellProfiler software in the liver of Caspian white fish exposed to environmental concentrations of fipronil Computational Toxicology: 12; 1-5
4
Sara Rastgar, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Amirparviz Salati, Ebrahim Zabihi (2019) Interruption of immune responses in primary macrophages exposed to nonylphenol provides insights into the role of ER and NF-KB in immunotoxicity of Persian sturgeon Fish and Shellfish Immunology: 86; 125-134
5
Sara Rastgar, Rashid Alijani Ardeshir, Ebrahim Zabihi, Abdolali Movahedinia, Amirparviz Salati (2019) Immunotoxicity of estrogen and nonylphenol on apoptosis and expression of ERs in goldfish macrophage: Opening new avenue for discovering the role of experimental model systems and sexes AQUATIC TOXICOLOGY: 209; 159-167
6
سعید حسن زاده، رحیم عبدی، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، زهرا بصیر (1397) هیستومورفولوژی مقایسه ای مری و روده در دو گونه ماهی گوشت خوار و فیتوپلانکتون خوار خلیج فارس محیط زیست جانوری: 10(4); 381-388
7
Sara Rastgar, Rashid Alijani Ardeshir, Abdolali Movahedinia, Ebrahim Zabihi, Amirparviz Salati, Negin Salamat (2019) Spontaneously contracting cell aggregates derived from grass carp heart as a promising tool in in vitro heart research CYTOTECHNOLOGY: 71(1); 261-266
8
Farideh Porforugh, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia (2018) Ovarian maturatıon stages in Arabian carpet shark, Chiloscyllium arabicum, during reproduction and nonreproduction Seasons international journal of aquatic biology: 6(6); 321-329
9
Yasaman Ghanavatinasab, Amirparviz Salati, Abdolali Movahedinia, Ali Shahriari (2018) Changes in Gill Antioxidant Status in Acanthopagrus sheim Exposed to Different Environmental Salinities Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: 2018; 1-5
10
فاطمه کامرانزاده، نگین سلامات، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا (1397) مطالعه آسیب شناسی بافتی کبد ماهی بیاح (Liza abu) و شوریده (Otolithes ruber) خلیج فارس زیست شناسی جانوری تجربی: 7(2); 11-22
11
عبدالعلی موحدی نیا، مریم اسلامی، محمدتقی رونق، نگین سلامات (1397) مطالعه ی مقایسه ای ساختار بافتی کلیه در گونه های مختلف ماهیان از خانواده های غالب شمال غرب خلیج فارس پژوهشهای جانوری: 31(3); 342-355
12
Sara Rastgar, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Amirparviz Salati, Ebrahim Zabihi (2018) Optimization of macrophage isolation from the Persian sturgeon and the Caspian kutum fish: a comparative study CYTOTECHNOLOGY: 70(6); 1643-1654
13
علیرضا صفاهیه، یعقوب جادی، عبدالعلی موحدی نیا، علی حلاجیان، سهراب دژندیان (1397) تعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC50 96h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر علوم و فنون دریایی: 17(2); 70-81
14
فاطمه خیاطی، نسرین سخایی، سلماز شیرعلی، عبدالعلی موحدی نیا، بابک دوست شناس (1397) بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 31(2); 140-150
15
حسنه مطوریان، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا (1397) بررسی بافتی و ریخت شناسی کلیه و آبشش گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس بوم شناسی آبزیان: 8(1); 104-112
16
شهرام بذرافشان، نسرین سخایی، احمد سواری، بابک دوست شناس، عبدالعلی موحدی نیا (1397) بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لاروی خرچنگ Diogenes sp. (Anomura: Diogenidae) از مصب رودخانه بهمن شیر (شمال غربی خلیج فارس) علوم و فنون دریایی: 17(1); 28-36
17
ندا کوشا، نگین سلامات، محمدتقی رونق، عبدالعلی موحدی نیا (1396) مطالعه ساختار بافتی و عملکرد غده تیروئید در ماهی بیاح (Liza abu) در معرض آلودگی خور موسی دامپزشکی ایران: 13 (4); 74-85
18
عبدالعلی موحدی نیا، زهره معلم، رحیم عبدی، سلماز شیرعلی، امیرپرویز سلاطی (1396) مطالعه ساختار بافتی گناد جنس نر ماهی صبور (Tenualosa ilisha (Hamilton, 1822 طی مهاجرت تولید مثلی پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: 5(4); 37-44
19
محسن محمدی گلنگش، عبدالعلی موحدی نیا، زهرا بزرگ پناه خراط (1396) بررسی برخی شاخص های میکروبی و مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان گیلان علوم و فنون دریایی: 16(4); 66-76
20
زهرا شیبانی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1396) بررسی اثر تغییرات دما و غلظت سرم جنین گاوی بر روند رشد و تکثیر سلول های تخمدانی کشت داده شده ماهی مید (Liza klunzingeri) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 5(4); 27-39
21
22
Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi (2018) CYP1A gene expression as a basic factor for fipronil toxicity in Caspian kutum fish Toxicology Reports: 5; 113-124
23
Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2018) Using cell apoptosis, micronuclei and immune alternations as biomarkers of phenanthrene exposure in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) Fish and Shellfish Immunology: 72; 37-47
24
سید امیر تیموری، امیرپرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا، حسین پاشا زانوسی، سلیمان حسن پور (1396) تأثیر سطوح چربی اکسیدشدۀ جیره بر هورمون های تیروییدی در تاسماهی هیبرید یافته های نوین در علوم زیستی: 4 (3); 281-287
25
Negin Derakhshesh, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Mahmood Hashemitabar, Vahid Bayati (2017) Using a liver cell culture from Epinephelus coioides as a model to evaluate the nonylphenol-induced oxidative stress MARINE POLLUTION BULLETIN: 122; 243-252
26
27
Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi, J. Regenstein (2017) Intraperitoneal fipronil effects on liver histopathological, biochemistry and morphology in Caspian kutum, Rutilus frisii kutum (Kamenskii, 1901) global journal of environmental science and management: 3(4); 351-362
28
Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2017) Effect of Phenanthrene on the Tissue Structure of Liver and Aminotransferase Enzymes in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) iranian journal of toxicology: 11; 33-41
29
Negin Salamat, Rashid Alijani Ardeshir, Abdolali Movahedinia, Sara Rastgar (2017) Liver Histophysiological Alterations in Pelagic and Benthic Fish as Biomarkers for Marine Environmental Assessment International Journal of Environmental Research: 11(3); 251-262
30
Rashid Alijani Ardeshir, Hossein Zolgharnein, Abdolali Movahedinia, Negin Salamat, Ebrahim Zabihi (2017) Comparison of waterborne and intraperitoneal exposure to fipronil in the Caspian white fish (Rutilus frisii) on acute toxicity and histopathology Toxicology Reports: 4; 348-357
31
نگین درخشش، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1396) معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) علوم و فنون دریایی: 16 (1); 102-111
32
Mehrnaz Shirmohammadi, Negin Salamat, Mohammadtaghi Rounagh, Abdolali Movahedinia, Gholamreza Hamidian (2017) Assessment of immune status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) during short term exposure to phenanthrene COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY C-TOXICOLOGY & PHARMACOLOGY: 195; 78-90
33
34
Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Parvin Kheradmand (2017) Environmentally induced tissue responses of hematopoietic system in abu mullet (Liza abu) and tiger tooth croaker (Otolithes ruber) from the Persian Gulf ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY: 136; 161-172
35
فریده پرفروغ، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا (1395) مطالعه ساختار بافتی کبد و طحال گربه کوسه عربی (Chiloscyllium arabicum) خلیج فارس اقیانوس شناسی: 7; 13-19
36
وحید داستان، رحیم عبدی، عبدالعلی موحدی نیا، محمدعلی سالاری (1395) بررسی روند سازش بافتی آبشش و کلیه ماهی صبور (Tenualosa ilisha) طی مهاجرت از دریا به رودخانه های کارون و بهمنشیر مجله علمی شیلات ایران: 25; 53-61
37
Maryam Akhoundian, Ahmad Savari, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Mohammad Ali Salari (2016) Ovarian development of Caspian roach, Rutilus caspicus, in southern Caspian Sea: A histological and ultrastructural study international journal of aquatic biology: 4; 391-399
38
صبا حسینی، عبدالعلی موحدی نیا، محسن حیدری، معصومه قدمی، جواد مهدوی، زینب صالحپور (1395) تعیین محدوده کشندگی و بررسی اثرات ناشی از عصاره تنباکو بر بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) محیط زیست جانوری: 8; 207-214
39
هاجر پاپی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی (1395) پیشنویس مقاله چاپ شده ثبت شده در 1396/07/26 0:44:23 ق.ظ مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران: 71 (2); 127-133
40
41
42
یعقوب جادی، علیرضا صفاهیه، عبدالعلی موحدی نیا، سهراب دژندیان، علی حلاجیان، راحین سادات هاشمی (1395) مطالعه سمیت تحت کشنده آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر برخی پارامترهای خونی بچه ماهی سیم دریای خزر تحقیقات دامپزشکی: 71; 17-25
43
Sara Rastgar, Abdolali Movahedinia, Rashid Alijani Ardeshir, Zahra Yarahmadi (2016) Alterations in the Plasma Thyroid and Cortisol Hormones in Yellowfin Sea bream, Acanthopagrus latus, following exposure to Benzo(α)Pyrene pollution: 2; 77-82
44
Negin Salamat, Khadijeh Khalifi, Abdolali Movahedinia (2016) Health Concerns Related to Consumption of Fish from Anzali Wetland CLEAN-Soil Air Water: 44 (2); 115-123
45
زهرا کیانی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین صادقی (1394) مطالعه ساختار بافتی راس کلیه و طحال ماهی شوریده (Otolithes ruber) و بیاح (Liza abu) خور موسی اقیانوس شناسی: 6; 61-68
46
سید احمد قاسمی، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، بهرام کاظمی (1394) DNA بارکدینگ گونه های گل خورک ماهی Boleophthalmus dussumeri)، Periophthalmus waltoni و (Scartelaos teneus در سواحل استان بوشهر تاکسونومی و بیوسیستماتیک: 7; 13-24
47
Mojtaba Ghazizadeh, Rahim Abdi, Solmaz Shirali, Abdolali Movahedinia, Narges Amrollahi Bioki (2015) Histological and Histochemical Study of Large and Small Intestine of Hydrophis cyanocinctus in Minab Beaches journal of the persian gulf (marine science): 6; 29-34
48
لیدا امیری پور، رحیم عبدی، عبدالعلی موحدی نیا، محمدرضا صحراییان (1394) مطالعه ساختار بافتی کبد و روده ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) طی مراحل رشد و نمو لاروی اقیانوس شناسی: 6; 87-92
49
یعقوب جادی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، سهراب دژندیان، علی حلاجیان (1394) مطالعه اثرات تحت کشندگی آفت کش دیازینون بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سیم دریای خزر پژوهش های جانوری: 28; 274-281
50
Hossein Khayyami, Hossein Zolgharnein, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia (2015) Anatomy and histology of the stomach and pyloric caeca in Mugilidae, Liza klunzingeri (Day, 1888), from northeastern Persian Gulf Journal of Entomology and Zoology Studies: 3; 401-404
51
Tayebeh Nazari, Vahid Yavari, Amirparviz Salati, Abdolali Movahedinia (2015) Effect of density on some physiological responses to transportation stress in Mesopotamichthys sharpeyi (Günther 1874) fingerlings international journal of aquatic biology: 3; 331-338
52
Rezvan Taheri, Negin Salamat, Abdolali Movahedinia (2015) Using immune responses in Euryglossa orientalis and Acanthopagrus latus from Persian Gulf as indicators of environmental health MARINE POLLUTION BULLETIN: 98; 47-57
53
Parvin Sadeghi, Faranak Kazerouni, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia, Alireza Safahieh, Daniel Ajdari (2015) Application of biomarkers in Epaulet grouper (Epinephelus stoliczkae) to assess chromium pollution in the Chabahar Bay and Gulf of Oman SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: 518-519; 554-561
54
محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394) تنوع زیستی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر علوم و فنون دریایی: 14; 15-24
55
رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394) بررسی تغییرات الکترولیت ها و اوره خون با توجه به فصل تولیدمثل و اندازه بدن در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس علوم و فنون دریایی: 14; 113-122
56
محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394) مقایسه قدرت ضد رادیکالی و ضد باکتریایی ماکروجلبک هادر سواحل شمالی خلیج فارس علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران: 24; 53-63
57
رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394) بررسی ریخت شناسی و بافت شناسی غده رکتال در گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس علمی شیلات ایران - موسسه تحقیقات شیلات ایران: 24; 65-76
58
طیبه نظری، وحید یاوری، امیرپرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا (1394) اثر قرارگیری در معرض هوا بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و هماتولوژیک بچه ماهیان بنی (Günther 1874) Mesopotamoichthys sharpeyi انگشت قد توسعه آبزی پروری: 9; 81-88
59
صبا حسینی، عبدالعلی موحدی نیا، محسن حیدری، جواد مهدوی، یعقوب جادی، زیبا فیضی (1394) تعیین محدوده کشندگی و غلظت کشنده (LC50) سولفات مس در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 3; 77-88
60
سارا رستگار، عبدالعلی موحدی نیا، زهرا یاراحمدی (1394) بررسی اثر استرس بنزوآلفاپایرن بر بافت های آبشش و سطوح کورتیزول پلاسما در ماهی شانک زردباله Acanthopagrus latus پژوهش های جانوری: 28; 161-169
61
پروین صادقی، فرانک کازرونی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، دانیال اژدری (1394) بررسی تغییرات سطوح هورمون اریتروپوئیتین و ضایعات پاتولوژیک بافت کلیه هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) در پاسخ به آلاینده کروم اقیانوس شناسی: 6; 115-127
62
رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394) تغییرات هورمونهای تیروئیدی در فصل تولیدمثل گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) در خلیج فارس تحقیقات دامپزشکی: 70; 189-194
63
محسن حیدری، حسین ذوالقرنین، نسرین سخایی، علی میرزایی، عبدالعلی موحدی نیا (1394) مطالعه اثرات ضدباکتریایی و ضداکسیدانی عصاره سه گونه جلبک سبز، قرمز و قهوه ای سواحل شمالی خلیج فارس طب جنوب: 18; 383-392
64
رحمان علیمی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد ذاکری، نگین سلامات (1394) بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس علوم و فنون دریایی: 14; 1-10
65
66
Zohreh Moallem, Rahim Abdi, Abdolali Movahedinia, Solmaz Shirali, Amirparviz Salati (2015) Gonad Histology and Gonadosomatic Index Variations during Gonadal Development of Wild Female Tenualosa ilisha journal of the persian gulf (marine science): 6; 53-58
67
محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، محمد منجزی ویسی، مهران لقمانی، دانیال فخیمی انواری نژاد (1393) شناسایی گونه های خیار دریایی منطقه جزر و مدی سواحل صخر ه های شمال خلیج فارس با استفاده از مقایسه ساختمان اسکلتی داخلی اقیانوس شناسی: 5(20); 43-49
68
احمد نگین تاجی، بیتا ارچنگی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، غلامرضا اسکندری (1393) تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus ) علوم و فنون دریایی: 13(4); 20-30
69
خدیجه خلیفی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، امیرپرویز سلاطی (1393) بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس علوم و فنون دریایی: 13(4); 1-10
70
Ali Vaboonian, Abdolali Movahedinia, Alireza Safahieh, Aliakbar Hedayati (2015) Serum biochemical changes of Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus) in response to sublethal Cadmium toxicity Comparative Clinical Pathology: 24; 35-39
71
Negin Salamat, Eelia Etemadi-Deylami, Abdolali Movahedinia, Yaghoob Mohammadi (2014) Heavy metals in selected tissues and histopathological changes in liver and kidney of common moorhen (Gallinula chloropus) from Anzali Wetland, the south Caspian Sea, Iran ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY: 110; 298-307
72
نگین درخشش، عبدالعلی موحدی نیا، نگین سلامات، محمود هاشمی تبار، وحید بیاتی (1393) بررسی مقایسه ای سطح پایه آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در مدل طبیعی (استفاده از جاندار) و مدل آزمایشگاهی (کشت سلول) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 2(3); 47-67
73
علی وابونیان، عبدالعلی موحدی نیا (1393) تاثیر غلظت های تحت کشنده کادمیم بر هورمون های تیروئیدی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) اقیانوس شناسی: 5(19); 27-34
74
سارا رستگار، عبدالعلی موحدی نیا، احمد سواری، حسین پاشا زانوسی، مرتضی بهنام رسولی، زهرا یاراحمدی (1393) بررسی تغییر سطوح انتقال دهنده های عصبی مونوآمینرژیک مغز و کورتیزول پلاسما در شانک زردباله (Acanthopagrus latus) در مواجهه حاد و مزمن بنزوآلفاپایرن محیط زیست جانوری: 6(3); 69-78
75
Maryam Khanian, Negin Salamat, Alireza Safahieh, Abdolali Movahedinia (2014) Detection of benzo[a]pyrene-induced immunotoxicity in orange spotted grouper (Epinephelus coioides) ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY: 31; 329-338
76
آزاده عتباتی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی (1393) مطالعه هیستوپاتولوژیک کبد ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) در آب های ساحلی شمال خلیج فارس محیط زیست جانوری: 6(2); 135-144
77
عبدالعلی موحدی نیا، مهران لقمانی، سید احمد قاسمی، عماد کوچک نژاد، منا ایزدیان، احسان اسفندیاری (1393) مطالعه اثرات بنزوآلفاپایرن بر بافت های کلیوی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان: 2(2); 31-45
78
علی منصوری، محمدعلی سالاری، عبدالعلی موحدی نیا، مهرداد نصری تجن، امیر وزیری زاده (1393) مطالعه برخی جنبه های زیست شناسی تولید مثلی ماهی کفشک زبان گاوی درشت پولک (cynoglossus arel) خلیج فارس (سواحل بوشهر) پژوهش های جانوری: 27(2); 251-259
79
آسیه میرعالی، عبدالعلی موحدی نیا، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی (1393) بررسی تغییرات میزان فاکتورهای پلاسمایی در ماهی صبیتیSparidentex hasta بر اثر تغییرات شوری محیطی زیست شناسی جانوری تجربی: 3(1); 59-64
80
Negin Salamat, Abdolali Movahedinia, Eelia Etemadi-Deylami, Yaghoob Mohammadi (2014) Pike (Esox lucius) Bio-indicator of Heavy Metal Pollution in Anzali Wetland Water Quality Exposure and Health: 7; 251-254
81
Parvin Sadeghi, Ahmad Savari, Abdolali Movahedinia, Alireza Safahieh, Daniel Ajdari (2014) An assessment of hematological and biochemical responses in the tropical fish Epinephelus stoliczkae of Chabahar Bay and Gulf of Oman under chromium exposure: ecological and experimental tests ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 21(9); 6076-6088
82
Hossein Khayyami, Abdolali Movahedinia, Hossein Zolgharnein, Negin Salamat (2014) Morphological variability of Liza aurata (Risso, 1810), along the southern Caspian Sea the journal of basic and applied zoology: 67(3); 100-107
83
پروین صادقی، احمد سواری، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، دانیال اژدری (1393) تعیین غلظت کشندگی متوسط (LC50) دی کرومات پتاسیم و بررسی پاسخ های رفتاری در هامورماهی لکه زیتونی منقوط (Epinephelus stoliczkae) اقیانوس شناسی: 5(17); 1-9
84
مریم خانیان، نگین سلامات، علیرضا صفاهیه، عبدالعلی موحدی نیا (1393) ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن علوم و فنون دریایی: 13(1); 61-70
85
سجاد پورمظفر، محمود نفیسی بهابادی، عبدالعلی موحدی نیا، مهرزاد محمدی، خلیل پذیر (1393) بررسی اثر شوری بر عملکرد رشد، متغیرهای خونی وسلول های کلرایدی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) زیست شناسی جانوری تجربی: 2(4); 1-14
86
Amirparviz Salati, S Ferrando, Abdolali Movahedinia, C Gambardella, L Gallus (2014) Effect of different levels of salinity on immunolocalization of Na+-K+ ATPase and Aquaporin 3 in kidney of common carp Cyprinus carpio iranian journal of veterinary research, shiraz university: 15; 45-49
87
احمد نگین تاجی، بیتا ارچنگی، عبدالعلی موحدی نیا، علیرضا صفاهیه، غلامرضا اسکندری (1392) استفاده از هورمون های تیروئیدی و میکرونوکلئوس به عنوان بیومارکرهای اولیه در مواجهه با ماده آلاینده بیس فنل آ در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) اقیانوس شناسی: 4(16); 23-32
88
Maedeh Jalali, Reza Davoodi, Abdolali Movahedinia, Abdolsaheb Mortazavizadeh (2013) A comparative study on body composition of Shyrbot (Barbus grypus) fish reared in different salinities Journal of Elixir Agriculture: 60; 16318-16320
89
اعظم نیکنام شیری، رحیم عبدی، امیرپرویز سلاطی، عبدالعلی موحدی نیا، جاسم غفله مرمضی (1392) اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر پارامترهایخون شناسی ماهی صبیتی انگشت قد Sparidentexhasta اقیانوس شناسی: 4(13); 29-35
90
زهرا یاراحمدی، عبدالعلی موحدی نیا، سارا رستگار (1392) هیستوپاتولوژی آبشش و اختلالات آندوکرینی در ماهی مید (Liza klunzingeri) هنگام مواجهه با نفتالین محیط زیست جانوری: 5(1); 171-177
مقاله ارائه‌شده
1
ریحانه بحرانی پور، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396) بررسی ساختار بافتی گناد ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) نابالغ، منطقه بحرکان پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران، بابل
2
ریحانه بحرانی پور، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396) مطالعه اثرات فنانترن بر ساختار بافت گنادی ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) نابالغ پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران، بابل
3
سید مصطفی موسوی، نگین سلامات، عبدالعلی موحدی نیا، پروین خردمند (1396) ارزیابی ساختار بافتی کلیه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) تحت تاثیر غلظتهای مختلف فنانترن پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران، بابل
4
مریم آخوندیان، عبدالعلی موحدی نیا (1396) مطالعه تغییرات برخی شاخص های هیستومورفومتریک سلول های جنسی ماهی کلمه(Rutilus rutilus caspicus) در یک چرخه تولیدمثل پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران، ایران، بابل
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
عبدالعلی موحدی نیا (1397) چالش های زیست محیطی حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه علوم دریایی- دانشگاه مازندران (1397 - اکنون)
 • رییس دانشکده علوم دریایی- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1393 - 1395)
 • معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1391 - 1393)
 • مدیر گروه زیست شناسی دریا- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1389 - 1391)
بیشتر