11 فروردین 1402
علي اكبر عموئي

علی اکبر عموئی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی جذب رنگ فوشین اسیدی از محلول آبی با استفاده از نانو کامپوزیتکیتوسان/Al2o3/Fe3O4
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
فوشین اسیدی، نانو کامپوزیت
پژوهشگران سحر اکبرنژاد (دانشجو) ، علی اکبر عموئی (استاد راهنما) ، شهرام قاسمی میر (استاد مشاور)

چکیده

بررسی جذب رنگ فوشین اسیدی از محلول آبی با استفاده از نانو کامپوزیتکیتوسان/Al2o3/Fe3O4