11 فروردین 1402
علي اكبر عموئي

علی اکبر عموئی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان Ternary metal-organic framework/multi-walled carbon nanotube/iron oxide nanocomposite for removal of butachlor pesticide
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Adsorption, Butachlor, Magnetic nanocomposite, Metal–organic framework, Response surface methodology
مجله Environmental Sciences Europe
شناسه DOI 10.1186/s12302-022-00627-x
پژوهشگران علی عزیز زاده (نفر اول) ، علی اکبر عموئی (نفر دوم) ، شهرام قاسمی میر (نفر سوم)

چکیده

Background: Butachlor (BUT) as an organochlorine pesticide (OCP) that prevents weeds from growing has been used in the agriculture feld. It remains in the environment for a long time and causes mutagenicity and cancer. Results: In the current study, magnetic multi-walled carbon nanotube with zeolitic imidazolate frameworks-67 (Fe3O4–MWCNT–ZIF67) was used as adsorbent to remove BUT from the aqueous solution. The characteristics and the chemical composition of the adsorbent were evaluated using FE-SEM, TEM, MAP, EDX, FTIR, BET, TGA and VSM. The response surface methodology (RSM) as a method for the design of experiment was applied to optimize variables such as the initial concentration of BUT, adsorbent dosage, contact time and temperature in the batch experiment by central composite design (CCD). The optimum adsorption condition predicted by RSM was pH=4.5, initial concentration=5.75 ppm, dosage=0.07 g and contact time=95 min. The results showed that maximum removal efciency for the butachlor is 86%. Conclusions: Diferent adsorption isotherms were evaluated using adsorption equilibrium data and results showed that Temkin model has the best compatibility with the experimental data. In addition, the adsorption kinetics data were closer with pseudo-second-order model. Thermodynamic study showed that the adsorption process was spontaneous, endothermic and physical. This composite can be efectively used for the remediation/clean-up of groundwater and agricultural run-of water which are contaminated with harmful pesticides