20 بهمن 1401

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Existence of bound states for non-local fourth-order Kirchhoff systems
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Navier condition, (p(x), q(x))-biharmonic systems, Variational method, Three critical points theorem, Variable exponent Sobolev spaces.
مجله computational methods for differential equations
شناسه DOI
پژوهشگران علامه قلیچی (نفر اول) ، محسن علیمحمدی (نفر دوم)

چکیده

This paper is concerned with existence of three solutions for non-local fourth-order Kirchhoff systems with Navier boundary conditions. Our technical approach is based on variational methods and the theory of the variable exponent Sobolev spaces.