20 بهمن 1401

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Periodic solutions for some second-order impulsive Hamiltonian systems
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Periodic solutions; Impulsive Hamiltonian systems; Sobolev's inequality; Critical point.
مجله Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series
شناسه DOI http://inf.ucv.ro/~ami/index.php/ami/article/view/
پژوهشگران فاطمه واحدی (نفر اول) ، قاسم علیزاده افروزی (نفر دوم) ، محسن علیمحمدی (نفر سوم)

چکیده

In this article, we study the existence of periodic solutions for a class of second- order impulsive Hamiltonian systems. Some new existence theorems are obtained by the least action principle (382).