20 بهمن 1401

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان A Non-Smooth Three Critical Points Theorem for General Hemivariational Inequality on Bounded Domains
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Nonsmooth critical point theory, Hemivariational inequality, p(x)−Laplacian.
مجله Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica
شناسه DOI
پژوهشگران محسن علیمحمدی (نفر اول) ، فریبا فتاحی (نفر دوم)

چکیده

In this paper we are concerned with the study of a hemivariational inequality with nonhomogeneous Neumann boundary condition. We establish the existence of at least three solutions of the problem by using the nonsmooth three critical points theorem and the principle of symmetric criticality for Motreanu- Panagiotopoulos type functionals.