20 بهمن 1401

محسن علیمحمدی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: گروه ریاضی دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 011-35302462
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان Conic type Caffarelli–Kohn–Nirenberg inequality on manifold with conical singularity
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Caffarelli–Kohn–Nirenberg-type inequality Nonlinear elliptic equations Partial differential equations on manifolds
مجله Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications
شناسه DOI 10.1007//s11868-018-0243-2
پژوهشگران علی اصغر جعفری (نفر اول) ، محسن علیمحمدی (نفر دوم)

چکیده

In this paper, we consider a manifold with conical singularity and introduce weighted cone Sobolev spaces. We prove a conic type Caffarelli–Kohn–Nirenberg inequality and then apply this inequality to obtain a existence result of a nonlinear elliptic equation on weighted cone Sobolev space.