12 خرداد 1402
آذر خسروي

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران ساختمان فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / نجوم واخترفیزیک
تلفن: 011353602480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات درس

عنوان فیزیک پایه 1
شماره 20368
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز ندارد
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است