09 بهمن 1401
آذر خسروي

آذر خسروی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: مازندران بابلسر پردیس دانشگاه مازندران ساختمان فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / نجوم واخترفیزیک
تلفن: 011353602480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات درس

عنوان نجوم و اخترفیزیک
شماره 54120130
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز فیزیک پایه 4
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است