28 شهریور 1399
امين كاردگر

امین کاردگر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 011-35305131
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1391 - 1396)
  • فوق لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1389 - 1391)
  • لیسانس مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1385 - 1389)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • سردسازهای لوله ضربانی
  • احتراق
  • شبیه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها
  • انتقال حرارت در محیط متخلخل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی