03 شهریور 1398

احمد مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم کامپیوتر
تلفن: 01135302421
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Ahmad Moradi, Atena Kameli, Hossein Jafari, Ali Valinejad (2019) A Recursive Solution Approach to Linear Systems with Non-Zero Minors Nonlinear Dynamics and Systems Theory: 19(1); 193-199
2
احمد مرادی، علی ولی نژاد (1397) حل ابتکاری مسئله مکانیابی تسهیلات ظرفیتدار و راهکارهای تسریع آن پژوهش های نوین در تصمیم گیری: (3)3; 191-211
3
Andrea Lodi, Ahmad Moradi (2018) Experiments on virtual private network design with concave capacity costs Optimization Letters: 12(5); 945–957
مقاله ارائه‌شده
1
علی ولی نژاد، احمد مرادی (1396) پیادهسازی روش سیمپلکس دوگان برای حل مسائل برنامهریزی خطی بزرگ مقیاس چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران، مشهد
2
احمد مرادی، علی ولی نژاد (1396) تحلیل محاسباتی الگوریتم تبرید شبیه سازی شده موازی برای حل مساله مکان یابی تسهیلات ظرفیت دار تک منبع دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
3
علی ولی نژاد، احمد مرادی (1396) تحلیل محاسباتی الگوریتم جستجوی ممنوعه موازی برای حل مساله مکان یابی تسهیلات ظرفیت دار تک منبع دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
4
آرمان یانپی، احمد مرادی (1395) مقایسه عملکرد محاسباتی الگوریتم های ابتکاری روی مساله فروشنده دوره گرد سومین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی در تحقیق در عملیات، ایران، بابلسر
5
Ahmad Moradi (2016) Vertex Cover: A new generalization The 1st National Conference on Optimization and Decision Making, Iran, Babolsar
6
Ahmad Moradi (2016) Basic Results on Max-Regret Minimization of hard problems The 1st National Conference on Optimization and Decision Making, Iran, Babolsar
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!