سید ربیع موسویان خطیر

خانه /سید ربیع موسویان خطیر
نام و نام خانوادگی سید ربیع موسویان خطیر
شغل دانشجوی دانشگاه مازندران / دانشگاه مازندران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
international journal of applied and computational mathematics فعلا ندارد (2018) فعلا ندارد
2
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 37 (2017) 105-112
3
Italian Journal of Pure and Applied Mathematics 37 (2017) 105-112