میثم گیلک

خانه /میثم گیلک
نام و نام خانوادگی میثم گیلک
شغل دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه مازندران / ندارد
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
international journal of nonlinear analysis and applications 12(2) (2021) 2517-2529