نصرت الله غلامی فرد

خانه /نصرت الله غلامی فرد
نام و نام خانوادگی نصرت الله غلامی فرد
شغل کارمند دانشگاه مازندران / رئیس اداره طرحهای پژوهشی
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت بازرگانی مالی
وبسایت
پست الکترونیک