نرگس رشیدی تلوکی

خانه /نرگس رشیدی تلوکی
نرگس رشيدي تلوكي
نام و نام خانوادگی نرگس رشیدی تلوکی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران / دانشکده علوم پایه / گروه فیزیک نظری
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک-گرانش و کیهانشناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 الهه علیپور اکرم السادات سفیدگر نرگس رشیدی تلوکی 1396/07/15